Maijansalmen tien puomittaminen

KUVA ei ole ao tiekunnan alueelta.

Maijansalmen tienhoitokunta on anonut useaan otteeseen Pyhtään kunnalta lupaa puomittaa ao tie. Asia oli kolmesti Teknisessälautakunnassa ja kolmas kokous teki sitten nahkapäätöksen asiassa. Alunperin oli yhteinen näkemys siitä, että puomit eivät kuuluu Pyhtään teille. Kolmannessa kokouksessa oli mielet muuttuneet, RKP ja PS jäivät asiassa yksin. PS edustaja jätti lisäksi eriävänmielipiteen.


Asia on herättänyt kylässä kovasti keskustelua. Se on ymmärrettävää, tietä on kuljettu kylästä Maijansalmeen yhteisalueelle kalastamaan ja metsien antia on hyödynnetty samaa väylää sukupolvien ajan. Mopopojatkin ovat tietä kuluttaneet ja ilmeisesti riiusreissut ovat joskus tulostakin antaneet, puoleen ja toiseen.


Koska keskustelun laineet ovat olleet korkeita, on asiaa käsitelty myös Pyhtään Kunnanhallituksessa Anne Metsolan ja Raul Lehdon aloitteesta. Allekirjoittaneen pyynnöstä KH puheenjohtaja Sari Tjeder lisäksi selvitti, voiko asiassa käyttää otto-oikeutta ja selvittää vielä erilaisia näkökulmia tienkäyttöön liittyen laajemmin. Asia on kuitenkin käsitelty teklassa asianmukaisesti, vaikka päätöksestä voi olla erimieltä.


Tien sulkeminen puomein on raju toimi ja aiheuttaa harmia laajalti, taksit eivät Pyhtäältä mökkkiläisiä Räskin kautta palvele, eikä marjamummot pääse alueelle kuin Kotkan kautta. Enkä usko kaikkien ao alueen metsästysseuran jäsenien tiehoitokuntaan muutaman metsästysreissun v uoksi liittyvän. Yhteisille alueille liikkuminen hankaloituu samoin. Ymmärrän toki, että tienhoitokuntaa harmittaa pieni vastikkeeton käyttö, mutta nihilismiin ei silti ole syytä. Kun muuta perustelua ei lopulta keksitä, vedetään esiin lapsikortti. Läpiajo aiheuttaa vaaraa lapsille, en halua vähätellä vaaraa, mutta oma isäni on saman tien varrella kasvanut ja jäljistä päätellen aikuiseksi selvinnyt. Mutta vaarat ovat aina olemassa, vanhemmat eivät kuitenkaan voi ulkoistaa omaa vastuutaan.


Asiassa tyytymättömät saavat kantansa parhaiten esiin ao tiekunnan kevätkokouksessa. Jonkun osakkaan on tehtävä asiassa kokouksessa esitys ja sitten osakkaat voivat äänestää. Olisi hyvä, jos osakkaita olisi paikalla reippaasti, jotta syntyvä päätös on sitten laajan kannatuksen omaava, nyt näin ei ilmeisesti ole ollut. Puomipäätöksen tehneessä kokouksessa ei osanottajia ilmeisesti ole montaa ollut. Lisäksi olisi hyvä selvittää päätöksen laajempia vaikutuksia kylän elämiseen, ennen päätöstä. En tiedä onko ao tiekunnan säännöissä mainintaa kuinka laajaaosanottoa kokouksien päätösvaltaisuuteen vaaditaan, mutta osakkaat voisivat keskuudessaan tätäkin pohtia. Päätökset ja säännöt ovat aina muutettavissa, jos tahtoa on.


Kunnan ja luottamusihmisten puolelta asiaan ei voida hakea muutosta. Tiehoitokunnan jäsenillä on kaikki valta asiassa. Omasta puolestani toivon hyviä päätöksiä.