Pyhtäänlehden ehdokaskyselyt 2017

Koska en tiedä miten paljon lehti julkaisee perusteluja, laitan ne tänne. Lyhyesti kommentoin, jos haluat jostakin asiasta lisää tietoja katso YHTEYSTIEDOT ja laita kysymys sähköpostilla.

1.

Pitääkö kunnan panostaa rahaa hankkeiden käynnistämiseen

a)olemalla mukana hankkeissa

 

Kunnalla ei ole nyt taloudellista resurssia sitoutua hankkeisiin rahalla. Kunta pystyy kuitenkin olemaan mukana muilla tavoilla tarjoamalla maata, kontakteja, tietotaidolla, kaavoituksella ja olemalla sillanrakentajana. Kunta pystyy tarjoamaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja markkinointiin yhdessä kuntamarkkinoinnin kanssa. Tässä kaikessa päättäjät ovat tärkeässä roolissa. Kunta on mahdollistaja.

 

2.

Säilyykö Pyhtää itsenäisenä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen

a)kyllä

 

Uudistukset hallinnossa ovat täysin kesken niitä on turha arvuutella, kunnat ovat vanhoja ja osoittaneet olemassaolonsa oikeutuksen. Kyse on elinympäristöstä ihmiselle. Hallinnot tulee ja menee, ihmiset ovat ja elävät.

 

3.

Mikä taho on keskeisin Pyhtään elinvoiman kannalta jatkossa

a)kunta

 

Kaikki tietenkin, ei kunta ole erillinen saari aavalla, mutta lopulta kaikki lähtee liikkeelle itsestä. Jos jäädään odottamaan saapuvaa pelastusta, saadaan odotella toiset 670 vuotta. Tekemällä itse olemme edenneet merkittävästi aikaisempaan viimeisen neljän vuoden aikana.

 

4.

Onko Pyhtään yleisilme

a)siisti

 

Ei täällä kaikki ole iloisesti rempallaan, mutta aina varmasti löytyy kohteita, joita voidaan parantaa. Kuitenkin kohtuullisen siistiä on, jokainen voi tähän vaikuttaa omilla tavoillaan. Roskat kuuluu roskiin eikä maahan.

 

5.

Mikä on kunnan keskeisin tehtävä (kolmella sanalla)

a)vuosina 2017-2018, saada hankkeet vauhtiin.

b)maakuntauudistuksen jälkeen, turvata lähiperusterveydenhuollon palvelut.

 

6.

Mihin ryhmään Pyhtään tulisi etenkin panostaa

a)lapset

b)nuoret

c)työikäiset

d)eläkeläiset

Yhtään ryhmää ei voi hylätä, painotukset vaihtelevat kiire tarpeiden mukaan. Kuntalaiset ovat kaikki samanarvoisia. Jokaisella ryhmällä on omat tarpeensa. Lapset tarvitsevat virikkeitä,  hoitoa ja turvaa. Nuoret tarvitsevat ensiasuntoja, harrastusmahdollisuuksia ja kulkuyhteyksiä. Työikäiset sujuvaa liikkumista, perusterveydenhuoltoa kuten muutkin, työtä ja palveluja. Eläkeikäiset terveydenhuollon ja liikkumisen lisäksi senioriasuntoja ja yhteisöllisyyttä, turvallista asuinympäristöä.

 

7.

Mikä voisi olla Pyhtään valttikortti (korkeintaan kolmella sanalla)

 

Luonto ja sijainti.

 

8.

Mikä sana kuvaa parhaiten Pyhtäätä? (yksi sana)

 

Koti.

 

9.

Kunnan tärkeimmät kehittämiskohdat (voit mainita kolme)

 

Hankkeet vauhtiin.

Talous vahvemmaksi.

Ostettujen palveluiden tarkempi valvonta ja arviointi.

 

10.

Arvosana nykyiselle valtuustolle (4-10) 7

Arvosana Pyhtään virkamiehille (4-10) 7

 

11.

Valtuuston tulee päättää asioista (anna numerot 1-3, 1=ensisijaisin jne.)

a)virkamiesten hyvällä valmistelulla, 1

b)lautakunnissa poliittisella päätöksellä, 3

c)valtuustossa keskustelun jälkeen, 2

 

12.

Tuleeko yhteisöllisyyttä kuntalaisten kanssa lisätä valmistelussa?

a)ehdottomasti lisää

 

Joskus tuppaa unohtumaan se, että kenelle näitä asioita tehdään. Kuulemisen lisääminen ja asioiden käsittely lisää samalla käytettävää aikaa ja tarvitsee ehkä lisää resursseja.