Julkisentalouden menoja hillittävä

Sauli Niinistö puhui hienosti Talvisodan kahdesta ihmeestä, talvisodan syttymisen muistotilaisuudessa. Sotien jälkeen maa vielä jälleenrakennettiin. Sauli on aivan oikeassa, kunniavelka ei pääty koskaan, sillä tuon sukupolven työ ei päättynyt sotakorvauksiin, vaan jatkui antamalla paremman elämän avaimet jälkipolville. Miten me kohtelemme tätä sukupolvea? Pidämme vaipoissa ja lääketokkurassa! Ja otamme tolkuttomasti velkaa, joka vaarantaa kaiken rakennetun.

Olen jo aiemmin todennut, että Valtion velkaantuminen on laitettava kuriin. Me emme voi jatkaa elämistä ja auttamista velaksi. Tukea ajatuksilleni olen saanut osittain Vm:n kansantalousosaston johtajan Jukka Pekkarisen puheista. Uutta velkaa otetaan vielä 11 miljardia lisää. Taantuman vuoksi valtiontalouden rahoitusasema on heikentynyt  verotulojen vähetessä, työttömyysmenojen kasvaessa sekä suurien elvytystoimien vuoksi. Veroissa ei ole enää varaa kiristyksiin, suunta pitäisi olla alas, kuin ylös päin. Keskituloiset kantavat veroasteesta jo 60%. Vihreät verot ovat pelkkää puppua, tosiasiallisesti ne ovat rakennettuja siten, että mikään valinta ei auta kuluttajaa pienetämään CO jalanjälkeään tai keventämään omia menojaan. Valtio kerää vain maksimaalisen verohyödyn.

Ainoa tie on tehdä päätöksiä. Rohkeutta tarvitaan. Valtion menotason kasvu tulee jäädyttää tulevina vuosina. Rakenteellisia uudistuksia on tehtävä, juustohöylä ja vaalikausipolitiikka ei toimi, vaalikausien viimeinen puolivuotta on vain vaalien odottelua omissa asemissa. Leikkauksia on pakko tehdä julkisiin menoihin ja mietittävä tarkkaan mitä tarvitaan. Pelkkä talouskasvu ei riitä. Työllisyyden nostaminen on tärkein taistelu, joka on voitettava. Huoltosuhde on saatava korjattua. Sosiaalietuuksien leikkaaminen ja paras hankkeet ovat vain kosmetiikkaa.

Julkiset menot on käytävä lävitse ja tutkittava toimien tehokkuus, merkitys ja ajanvastaavuus. Päällekkäisyydet on purettava. Uudistukset on rakennettava täysin uudelle pohjalle, vanhaa paikkaamalla on tuloksena vain epäkelpoja kulusyöppöjä ratkaisuja. Pelkät leikkaukset ovat lsynnyttäneet yhteiskunnalle kalliita mielenterveys, ennenaikaisen eläköitymisen ja syrjäytymisen ongelmia. Perhevapaiden leikkaaminen olisi juuri tälläinen teko, perhe on yhteiskuntamme perussolu ja kaikki työ sen rakenteen vahvistamiseksi on hyväksi. Maahanmuutossa ja kehitys- ja lähialuetyössä on varaa leikata heikon taloustilanteen vallitessa. Kaiken velanoton ottamisen jälkeen elätellään vielä haaveita Kehitystyökulun nostamisesta 0,7% BKT:stä, mielettömyyttä sanon minä.