Kuntataloudessa ei varaa optimismiin

 

Pyhtäällä kunnanhallitus on asettanut työryhmän talouden seuraamiseksi, maailman talouden nousua odotellessa on hyvä olla varuillaan. Taloustilanne ei ole taantumasta huolimatta huono, mutta verotulojen kertymän lasku n. 520 000 € ja työttömyyden lisääntyminen aiheuttaa kasvavia kuluja.

Pyhtääkin joutuu säästämään ja talousarvioon tehdään muutoksia. Leikkaukset ovat välttämättömiä, onneksemme emme ole investoineet monumentteihin kuntalaisten kustannuksella naapurimme tahtiin, joten leikkaukset eivät ole aivan sietämättömiä. Kuitenkin, sosiaali-, terveys ja sivistyspuoli joutuu suurimpien leikkausten tekijöiksi. Valtion päättämät kuntien talouden helpottamistoimet auttavat säästöjen ohella säilyttämään pienen liikkumavaran taloudessamme, edellyttäen, että säästöjä todella tehdään paitsi paperilla, niin myös käytännössä. Valtionosuudet ovat olleetkin tavoitetta suurempia.

Kunnan talouden kehitys on ollut työryhmän mielestä myönteistä, tulos nyt on 677 000 euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa 2009 tulostavoitteeksi asetettiin 174 000 euroa, edellisenä vuonna vastaava ylijäämä oli kuitenkin 1,1 miljoonaa euroa. Tulot ovat toteutuneet  tavoitetasoa ja edellisvuotta alhaisempina. Toimintakate on toistaiseksi pysynyt tavoitteessaan. Menot ovat toteutuneet suurempina kuin edellisenä vuotena, mutta alle tämän vuoden arvion. Verotulojen kertymä on alkuvuonna ollut myönteistä, mutta muutamia prosentteja alhaisempia kuin edellisenä vuotena. Korkokantojen laskettua myös rahoituskustannukset jäänevät alhaisemmaksi kuin odotettua.

Sosiaali- ja terveyspuolella on leikkauksista huolimatta odotettavissa loppuvuodesta lisälaskuja. Tämä on kestämätöntä ja kertoo utopistisesta budjetoinnista. Valtuuston hyväksymien leikkauspäätösten jälkeen ainoa tavoite voi olla vain nolla tulos. Muuten ”säästöt” ovat vain numeroita paperilla, ilman oikeaa pyrkimystä muuttaa yhtään mitään. Nyt olisi ensiarvoista käyttää kaikki keinot säästöjen sekä tulojen löytämiseksi. Jatkuva säästö ilman tulojen kasvua on loputon suo. Nyt tuloja kasvatetaan talousarviossa myymällä kunnan kiinteää omaisuutta. Tämä on kuin söisi siemenviljansa. Kiinteä omaisuus tulisi nähdä pikemminkin suurempien investointien rahoittajina, kuin käyttötalouden tasaajina.

Talousraportti on tässä maailmantilanteessa Pyhtään osalta kuitenkin hyvä. Pelkään kuitenkin, että raportin antama kuva on kuitenkin liian optimistinen. Sen perusteella ei sitten tehdä kaikkia tarvittavia toimia, elämme edelleen kaikki menee mikä tulee periaatteella. Tein ehdotuksen Mäntyniemen kevättalven säästöseminaarissa, jotta säästötalkoisiin ottaisi osaa myös kunnan hallinto. Se tarkoittaisi lomarahojen antamista vapaana, sekä lomautuksia. Näihin ei kuitenkaan nähty tarvetta, silti joudumme leikkaamaan menoista ja varmasti joudumme loppuvuodesta hyväksymään alijäämäisen tuloksen. Leikkauksia, jotka kohdistuvat suoraan vain kuntalaisiin.