Puhetta syrjäytymisestä riittää

Syrjäytymisen huolestuminen on päivän sana, ei juhlapuhetta ilman mainittua asiaa. Syrjäytymisen uhasta on puhuttu jo pitkään, mutta tiedot syrjäytymisen syistä sekä keinot syrjäytymisen ehkäisemiseksi ovat hajanaisia. Kokonaisuus on lopulta tuntematon.

Syrjäytymiskehitys lähtee usein liikkeelle kodista. Valitettavan usein huolenpito ei kuitenkaan kohdistu oikein, vaan ”halataan kuoliaaksi” perheitä, jotka eivät ole ulkoistamassa vastuutaan yhteiskunnalle. Samaan aikaan todelliset hätähuudot kaikuvat kuuroille korville.

Tärkeimmät toimet ovat nuorilla ovat erityisopetus, oppilaanohjauksen tehostaminen, ryhmäkokojen hallinta, mielenterveysongelmiin puuttuminen, kouluväkivallan ehdoton lopettaminen alkuunsa ja Oma ura –mallin tai muun vastaavan ottamiseksi osaksi jokaista koulua. Erityisesti tulee panostaa koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseen ja oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen Yritystoiminnan aloittamiskynnystä tulisi madaltaa ja sallia pop-up yritysten toiminta osana normaalia yhteiskuntaa. syrjis.jpg

Toinen lukunsa on sitten aikuis ja vanhusväestöä koskevä syrjäytyminen, joka ei nyt ole niin trendikästä. Yhtä kaikki, samat ongelmat täytyy ratkaista heidänkin osaltaan. Tätäkin ryhmää koskettaa mielenterveys ja päihdetyö, sekä erialaisten tukien saumaton yhteen-nivominen ilman karensseja. Yhteiskunta kuitenkin kerää veroilla omansa pois ja jokainen päivä ilman ”fattaa” tai työttömyysavustusta on voittoa, myös henkilölle itselleen.

Ongelmat ovat hyvin tiedossa, ja niihin yritetään puuttua. Hallitus on kirjannut ohjelmaansa yhteiskuntatakuun. Syrjäytymisen kysymys on kuitenkin niin vakava yhteiskuntaa horjuttava kysymys, että tämä ei riitä. Tarvitaan yhteiskuntavastuu sopimusta, jossa otetaan selkeästi velvoittavampi kanta, kuitenkin niin, että kollektiivi päätökset eivät aiheuta yksilöille mahdottomia tilanteita. Jokainen tapaus on yksilö.

Tarvitaan myös suuria resursseja ihmisten pariin, jotka työskentelevät ongelmissa olevien ihmisten kanssa. Työ on vaativaa ja kuluttavaa. Tarvitaan myös työtä, ihmisten säilöminen vastentahtoisesti oppilaitoksiin ei ole mielekästä kenellekkään.Tiedän, että harjoittelut eri versioineen koetaan myös orjuuttamisena. Olen itse mainitussa työssä ollut edellisen lamanaikana ja oma kokemukseni oli lopulta kuitenkin positiivinen. Kynnys lähteä mukaan kasvaa turhaan jokaisen päivänä. Kyseessä on kuitenkin koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus. Koulutus tai työkokeilu on tärkeä väline syrjäytymisen ehkäisyssä. Työttömyys on pahin vihollinen, jonka kustannukset ovat jopa 3 mrd euroa