Pyhtään keskustaajaman osayleiskaava

Kaavoitus ja sitä koskeva lainsäädäntö on tärkeä ympäristöä sääntelevä kokonaisuus, koskettaen jokaista kuntalaista. Kaavoissa päätetään ratkaisevasti miten kunnan alueita halutaan kehittää ja miten kuntalaisia halutaan kuunnella. Valitettavan usein kunnan suunnitelmat eivät vastaa alueen tai kuntalaisten asukkaiden tahtoa. Kaavoista päättävät kunnanvaltuutetut ovat asukkaiden edustajia ja sitä kautta luulisi asioiden edistyvän, nimenomaan luulisi. Lähtökohtaisesti yksityisten henkilöiden huomautukset menevät mappi ööhön.

18.6. valtuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Keskustaajaman kaavan. Perussuomalaiset olisivat tahtoneet palauttaa kaavan valmisteluun, koska riittävällä tavalla ei oltu huomioitu kuntalaisten tahtoa koskien esim soramontun tai nykyisen Motellin aluetta. Alueelle ei tulisi sijoittaa asutusta, vaan varata se vehreäksi käyntikortiksi, jossa voisi olla rantapuistoa, istutuksia, toria jne julkista rakentamista. Puhe siitä, että myöhemmin asemakaavavaiheessa voidaan lisätä jotakin ei ole riittävää.

Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, tarkoituksena kunnan osa-alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteen sovittaminen. Siinä ratkaistaan mm. asutukseen, elinkeinotoimintaan ja virkistykseen käytettävien maa-alueiden sijainti sekä niiden väliset yhteydet ratkaisevalla tavalla. Asemakaavassa määritellään mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla, eli millaisia taloja kunnan ykköspaikalle. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Pidän tätä vaihetta liian myöhäisenä, ja jos tahtoa todella  olisi niin julkiset alueet olisi voitu kaavaan lisätä. Asiasta on kyllä ollut keskustelua huomattavasti aiemmin kuin viimeisessä valtuustossa. Siksikään en pidä luotettavana sitä, että tahtoa esim motellin alueelta löytyisi asuinrakentamista poistaa.