Ministeri Lehtomäelle

Minua on Kotkassa lähestynyt Stena metallin naapurina asuva Hannu Ropponen. Hän on taistellut Stenan toiminnan aiheuttamien ympäristöhaittojen vuoksi jo vuosia oman terveytensä uhallakin, asia on lisäksi edelleen vireillä oikeuslaitoksessa. Koska paikalliset kaupunginviranomaiset, että lehdistö ummistavat epäkohdilta silmänsä on hän kääntynyt puoleeni asiassa. Tarkoituksenaan saada asiaa julkisuuteen, ihmisten tietoisuuteen ja eteenpäin muutenkin. Olen asiasta kirjoittanut paikallisiin lehtiin, mutta Stena on paikallisesti niin vahva yritys, erilaisinen sidoksineen paikallisiin virkamiehiin ja mediaan on kirjoitukseni jätetty julkaisematta. Jopa alueella ollut voimakas tulipalo jätettiin huomiotta paikkallisessa lehdistössä.

Asia halutaan painaa hiljaiseksi, huolimatta jatkuvasta toiminnasta, jolla ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa. Toiminta ei lisäksi ole alueella voimassaolevan asemakaavan mukaista. Silti asiaa ei vaan saada kuriin.Olen toimittanut asiasta tietoja puolueeni edustajalle Vistabackalle, hän onkin selvittänyt taustoja, ja tehnyt asiasta kirjallisen kyselyn KK 428/2008 vp  Jätteiden käsittelytoiminnan sääntely ja valvonta.  

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_428_2008_p.shtml  

 

Olemme täällä maakunnassa hieman ihmetelleet, miksi asiaan vastasi  ministeri (Vapaavuori), joka ei millään lailla mielestämme asiaan kuulu? Koska kyseessä on selkeästi ympäristöasia ja meneillään oleva tutkinta käsitellään ympäristörikosepäily nimikkeellä, niin ymmärryksemme mukaan asia kuuluu Teidän ministeriöllenne, ja niin ollen Teidän vastauspiiriinne. Toivomme, arvoisa ministeri Lehtomäki, että ministeriönne tutkisi asiaa tarkemmin. Hannu Ropponen on asiasta toimittanut teille suoraan toukokuussa 14. pv materiaalia eduskuntaan, valokuvin terästettynä.  Ymmärrämme kyllä, että asiaa käsitellään myös kaavaan sopimattomantoiminnan vuoksi asuntoministerin toimesta, mutta kaipaamme erityisesti kokonaisvaltaista käsittelyä, johon ympäristöasiat kuuluvat olennaisesti. Asia on monitahoinen ja vaikea, siksi monitahoinen käsittely ja kokonaisuuden ymmärtäminen on tässä asiassa erityisen tärkeää. Toivomme usean, korkean tahon yhteistyötä ja apua asiassa, koska Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on ollut, Kotkan virkamiehien ohella ilmeisen haluton asiassa toimimaan.

Toiminen olisi kohtuullisen helppoa, koska laitos toimii nyt ilman ympäristölupaa, sekä vastoin alueen asemakaavaa. Edes naapurien kuulemista ei ole tehty, vaikka lähin naapuri on 9 metrin päässä. Selvityksissä on jopa todettu, että laitoksella ei ole lähinaapureita. Ymmärrätte, että asiaa on jo vaikeaa saada tolkkua, kun vastapuolen kirjalliset, oikeudelle toimittamat dokumentit ovat valheellisia. Näin aikana, jolloin tavallinen okt rakentajakin joutuu naapurien kuulemisen suorittamaan. Ympäristölupa on Vaasanhallintoikeuden ratkaistavana ja vuoden 1997 lupa ei ole voimassa.  Asiaa on viivytelty ja samaan aikaan on Stena peitellyt toimiaan ajamalla pahiten saastuneille alueille, jopa useita metrejä maata.

Edelleen Stenan vastineissa kiistetään mm. autoromuttamotoiminta, ja samaan aikaan kaikki ohikulkijat voivat tieltä nähdä autot, joista ei ole poistettu ympäristölle vaarallisia nesteitä, vaan ne ovat pinolla odottamassa pilkkomista. kaikki aluuelle joutuvat aineet huuhtoutuvat sadevesien mukana ojiin ja lopulta läheiseen Kymijokeen.  Kuinka voi olla mahdollista, että toimintaa ei valvota eikä lupia ei näemmä vaadita?Kun asiaa on kyselty, on Kotkan kaupungintaholta todettu, että Kotkan kaupunginlakimies on antanut toiminnalle suullisen luvan, tämä ei voi olla lainmukaista toimintaa.  Arvoisa ministeri Lehtomäki, toivomme, että ottaisitte asiaan kantaa ja ministeriönne aloittaisi käytännön korjaustoimet asiassa. Lisäksi toivomme, että voimassa olevaan ympäristölakiin saataisiin nimenomaisia tarkennuksia sanktioineen koskien romuttamotoimintaa. Pääasiassa koskien ilmaan haihtuvia kaasuja sekä valumavesiä.