Paikallisteistä kustannuksia kunnille

Yhä useampi kunta haluaa hallintaansa taajamaansa halkovan yleisen tien.

Taajamien yhdystiet muuttuvat kaduiksi kuntien laatiessa tiealueille uusia asemakaavoja. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yhdystiet kaavoitetaan kaduiksi. Nykyisin Tiehallinnon ylläpitämiä yhdysteitä on reilusti kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa. Kuntien kiinnostus tiealueiden kaavoitukseen kasvaa mm liikerakentamisen ja uusien asuinalueiden kaavoittamisen myötä. E18 tien linjaukset ovat saaneet aikaan muutoksia myös kaakonkulmalla.

 

Tiehallinto on ollut halukas pääsemään eroon kustannusrasitteeksi kokemiaan teitä, siirtyvä ylläpito ja valaistuskustannukset kasvattavat käyttömenoja ja kasvattavat kuntalaisten rasitetta. Kunnat ovat samaan aikaan pyrkineet yksityistämään teitä ja siirtäneet kustannuksia pelkästään yksityisten harteille, kitsastellen tieavustusrahojen kanssa. Tieverkko on merkittävä kansallinen omaisuus, jota ei saa päästää rappeutumaan taajamien ulkopuolellakaan.

 

Kunnilla on ollut kaakossa haluja ottaa teitä ristikseen, koska kaavoitushalut ovat ajaneet ohitse kustannustietoisuuden, tässä kehottaisin malttiin ja harkintaan. Turhaa kaavoittamista ja jatkuvan kaavoituksen mielekkyyttä tulisi tässä kaiken säästämisen keskellä tarkasti arvioida. Leikkauksia ja säästöjä ei tunnu kovin mielekkäältä tehdä muutenkaan, saati sitten siksi, että lisää kustannustaakkaa siirretään edelleen kuntatalouden rasitteeksi. Suunnan pitäisi pikemmin olla kuntien päältä pois, jotta rahat ohjautuisivat kohti peruspalveluita. 

Yhä useampi kunta haluaa hallintaansa taajamaansa halkovan yleisen tien.

Taajamien yhdystiet muuttuvat kaduiksi kuntien laatiessa tiealueille uusia asemakaavoja. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yhdystiet kaavoitetaan kaduiksi. Nykyisin Tiehallinnon ylläpitämiä yhdysteitä on reilusti kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa. Kuntien kiinnostus tiealueiden kaavoitukseen kasvaa mm liikerakentamisen ja uusien asuinalueiden kaavoittamisen myötä. E18 tien linjaukset ovat saaneet aikaan muutoksia myös kaakonkulmalla.

 

Tiehallinto on ollut halukas pääsemään eroon kustannusrasitteeksi kokemiaan teitä, siirtyvä ylläpito ja valaistuskustannukset kasvattavat käyttömenoja ja kasvattavat kuntalaisten rasitetta. Kunnat ovat samaan aikaan pyrkineet yksityistämään teitä ja siirtäneet kustannuksia pelkästään yksityisten harteille, kitsastellen tieavustusrahojen kanssa. Tieverkko on merkittävä kansallinen omaisuus, jota ei saa päästää rappeutumaan taajamien ulkopuolellakaan.

 

Kunnilla on ollut kaakossa haluja ottaa teitä ristikseen, koska kaavoitushalut ovat ajaneet ohitse kustannustietoisuuden, tässä kehottaisin malttiin ja harkintaan. Turhaa kaavoittamista ja jatkuvan kaavoituksen mielekkyyttä tulisi tässä kaiken säästämisen keskellä tarkasti arvioida. Leikkauksia ja säästöjä ei tunnu kovin mielekkäältä tehdä muutenkaan, saati sitten siksi, että lisää kustannustaakkaa siirretään edelleen kuntatalouden rasitteeksi. Suunnan pitäisi pikemmin olla kuntien päältä pois, jotta rahat ohjautuisivat kohti peruspalveluita.