Aloitteellinen kenttä tukee kansanedustajiamme

Kotkan kaupungin alueella toimii jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa harjoittava monikansallinen yritys. Yritys harjoittaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen mukaan metalliromun ja metallipitoisen jätteen, romuajoneuvojen, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä akkujen ja ongelmajätteiden pienerien vastaanottoa, joidenkin mainittujen tuotteiden esikäsittelyä, välivarastointia ja/tai tuotteistamista sekä tuotteiden lastausta ja lähettämistä edelleen hyödyntävälle taholle maanteitse.Toiminnasta on tehty rikosilmoitus, ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa toiminnan laajentamiseksi on Vaasan hallinto-oikeuden toimesta kumottu (hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu KHO:een). Lähiasukkaat ovat joutuneet kärsimään romuttamon aiheuttamasta melusta sekä lähiympäristöön päässeiden polttoaineiden ja muiden kemikaalien hajusta, jotka kulkeutuvat sadevesin mukana lopulta mereen.Valitettavasti nykyinen lainsäädäntö ja sen valvonta eivät näytä riittävän tehokkaasti suojelevan ympäristölle haitalliselta yritystoiminnalta. Vaikka ympäristöluvan vastaista toimintaa esiintyy ja poliisinkin toimesta tutkinta aloitetaan, niin ympäristön likaamista voidaan silti jatkaa. Ensi tilassa tulisikin kehittää sääntelyä ja valvontaa siten, että jos ympäristölle haitallista ja ympäristöluvan vastaista yritystoimintaa harjoitetaan, niin se voitaisiin viranomaistoimin keskeyttää välittömästi. Asia on tuotu Kymenpiirin kentän toimesta esille, koska paikalliset asukkaat ovat alueentiedotusvälineiden sensuurissa, suuri yhtiö pystyy estämään tavallisen kansalaisen äänen kuulumisen. Perussuomalaiset sen sijaan äänen kuulivat ja tarttuivat tässä toimeen kansanedustaja Raimo Vistbackan avulla.Kymen piiristä kuuluu muutakin.

Yhteiskunnan heikoimmalle osalle jäävät ihmiset ovat huomanneet, että apu äänen esille saamiseen on lähempänä kuin arvaakaan. Se on yhtä lähellä kuin lähin puolueemme aktiivi. Minulle on kerrottu avun ja tuen tarpeesta mielenterveyskuntoutujien piiristä. Yksinkertaisella ja pienellä tuella voi olla suuri vaikutus kuntoutujan paranemiseen ja liittymiseen takasin arkeen. Kuntoutumista ja paluuta arkeen helpottaa niinkin yksinkertainen asia kuin liikunta. Avuksi tässä asiassa olisivat liikuntasetelit, joiden avulla yhäuseampi kuntoutuja saadaan liikkeelle ja kuntoutuminen kunnolla käyntiin. Liikunnalla onkin todettu olevan lukuisia vaikutuksia myös psyykeeseen. Tässä asiassa olen ollut aktiivinen ja lähestynyt mm. sosiaali- ja terveysministeriä, jotta saataisiin aikaan kunotoujia tukeva liikuntasetelijärjestelmä, mitään vastausta en saanut. Tämä lienee jälleen hyvä esimerkki siitä suhtautumisesta, mikä vanhoilla puolueilla on tavallisen kansan huoliin. Limusiinin takapenkille ei köyhien ja vaivaisten rukous kuulu.

Puheenjohtaja Timo Soini sen sijaan kenttää kuunteli ja asiaa vie tilaisuuden tullen eteenpäin.Ja ei savua ilman tulta. Koska itse olen mukana myös palokuntatoiminnassa, on tietooni tullut epäkohtia ja hajanaisuutta lainsäädännössä koskien esimerkiksi palontorjunta ja hallinta laitteistoja. Viranomaisilla on ollut suuria vaikeuksia hoitaa velvoitteensa koskien näiden laitteiden valvontaa. Äkkiä ajatellen kyseessä on merkityksetön asia kansalaiselle, mutta asiaa syvällisemmin ajatellen niiden merkitys ehkäpä avautuu. Meistä jokainen asioi suurissa kaupoissa, joiden turvallisuutta on pyritty parantamaan näillä laitteilla. Jos poikkeustilanne sattuu kohdalle, niin on toivottavaa, että laitteet toimivat asianmukaisesti ja turvaavat työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisen poistumisen. Asia koskee meistä jokaista. Tästä asiasta olen tehnyt toiveen lakialoitteesta edustaja Vistbackalle, joka on toiveen myös kuullut. Pelastuslaki on muutenkin muutosten alla, joten lain yhtenäistäminen ja ajantasalle saattaminen on ajankohtaista.Miten tämä liittyy meihin Perussuomalaisiin?. Siten, että haastan jokaisen perussuomalaisen aktiivin mukaan kuuntelemaan kansan ääntä ja tarvittaessa viemään asioita eteenpäin. Kymenpiiristä on lyhenajan sisällä lähtenyt paljon ehdotuksia, jotka näemmä poikivat myös hedelmää. Edustajamme tarvitsevat tietoa kentältä ja koska vanhat puolueet eivät ole kiinnostuneet vähäväkisistä ja niistä, jotka eivät itse jaksa ajaa enää asiaansa, on meidän oltava se tie jolla on mahdollista vaikuttaa. Kyllä kansa tietää ja huomaa kuka sitä kuuntelee, kenellä on teot puheiden myötä. Tämä on yksitie kannatuksemme varmaan kasvuun. Nämä ovat nyt piirin johdoltanäitä konkreettisia tekoja, joita kenttämme on meiltä toivonut.

Raul Lehto

Kymenpiirin Perussuomalaiset

VaraPj.