Vastilan monitoimitalo

Pyhtään kunta sai osakuntaliitoksessa omistukseensa Vastilan monitoimitalon.

Kiinteistö on ollut julkisesti myynnissä Kymen Asunto Agentti Ky:n kautta. Tarjouksia ei ole julistettu salaisiksi, eikä niiden jättämiselle ole asetettu takarajaa. Takarajana voikin pitää 20.6. valtuuston kokousta, jonka esityslistalla asia oli.

Kiinteistöstä oli esityslistassa ilmoitettu saaduksi kaksi tarjousta: Ylioppilasoopperan tarjous10.000 € ja Heikki Seppälän tarjous 32.000 €. Ylioppilasoopperan kaavailuissa oli järjestää kiinteistössä musiikkiteatteriharjoituksia- ja leirejä, kursseja, vuokralaisten saadessa halutessaan jatkaa sopimuksiaan. Seppälä oli ilmoittanut tarkoituksenaan olevan kunnostaa kiinteistöä ja pitää asuinkäytössä vuokrasopimuksia jatkaen sekä mahdollisesti myöhemmin tehdä lisää asuntoja riippuen monitoimitilan käyttöasteesta.


Kunnanhallitus ehdotti valtuustolle, että Vastilan kylän Koulutontti-kiinteistö myydään rakennuksineen Heikki Seppälälle, joka on ns. kiinteistögrynderi Haminasta.

Perussuomalaiset olivat jo asian käsittelyyn tullessa huolestuneita siitä, että talon myynnillä voi olla kohtalokas merkitys Vastilan asukkaiden harrastetoiminnalle. Tämän asian otti valtuustossa esiin myös Taina Marttinen (sit.). Tietoomme tuli myös, että Vastilalainen yksityishenkilö oli 16.6 tehnyt korkeimman tarjouksen 42 000 €. Tästä johtuen loppupäätelmäni oli, että asia on kesken ja se tulee jättää pöydälle lisäselvityksiä varten. Seuranneessa äänestyksessä esitykseni kaatui 23 - 4. Jos halua olisi ollut, olisi ennen valtuustoa voinut asiaa koskevan esityslistan muutoksen tuoda pöydälle. Onpahan noita lappusia ilmestynyt muulloinkin, mutta haluja ei nyt ollut.

Kokouksen jälkeen tietooni tuli, että yksityishenkilö, joka oli jättänyt korkeimman tarjouksen, oli kiinteistövälittäjän kanssa keskusteltuaan tullut lopputulokseen, että rakennuksen arvo on huomattavasti suurempi kuin esitetyt tarjoukset. Tästä johtuen hän olisi ollut valmis tiukassapaikassa edelleenkin korottamaan tarjoustaan. Esiin tuli myös vahvistamaton tieto, että kiinteistöä ei ole esitelty kovinkaan laajasti. Ainoa ilmo olisi ollut vain Haminassa ilmestyvässä lehdessä ja siinäkään ei ole ollut kuin kuva hiekkaisesta kentästä.

Ylioppilasooppera on tietojeni mukaan ollut yhteydessä kuntaan ja kysellyt mitä rakennuksesta pidetään kohtuullisena tarjouksena, kuulemma vaikka 10 000 €!?. Hinnalla ei kuulemma ole merkitystä kunnan taloudelle. Tätä pidän erityisen ihmeellisenä, kun kuitenkin karsintalistoilla on poistettavana satasia, jotka ovat silloin niin tärkeitä, että oikein kokousta istutaan.

Kun kuntatalous on ainaista niukkuuden jakamista ja voimavarat on aina kohdennettava niin, että ne tuottavat suurinta hyötyä, on omaisuuden hävittämisessä oltava erityisen tarkkana, huomioiden myös palvelu- ja yhteisöllisyyden tarpeet etenkin kuntakeskuksesta syrjässä olevilla alueilla. Kaikki omaisuus on hankittu verovaroilla. Verovaroille on aina saatava vastike, tässä tapauksessa kiinteäomaisuus on nähtävä myös verovaroina ja niiden käyttössä on oltava huolellinen. Tämä päätös oli raakile, ja raakileena se myös siunattiin enemmistöllä valtuustossa.