Energian säästöt Pyhtäälehti 1.11.23

Pyhtäänlehdessä 11.1.2023 oli juttu päätöksistä liittyen keinoihin tinkiä energiankäytöstä. Asiaa on valmisteltu useaan otteeseen ja kaikissa niistä on todettu kunnan keinojen ja säästöjen olevan varsin pieniä. Mutta koska talkoo on yhteinen on tehty se, mitä on voitu. Ilmanvaihtoon liittyvät säästöt todettiin Pyhtäällä hankaliksi, koska mm Huutjärvenkouluun liittyvät sisäilmaongelmat ovat muistissa ja niiden huolien tuominen mukaan päätäntään on päättäjien tehtävä. Päättäjien tehtävänä on yhdistää kuntalaisten huolet päätöksentekoon ja päätöksiä on uskallettava tehdä. Uutta sisäilmatyöryhmää ei Pyhtäälle kaivata.

Koulun IV olisi ollut meidän mittakaavassa isoimpia säästöjä prosenteissa, mutta ei merkittävä kilowattipotissa. Lähtökohtaisesti rakennusten koneellinen ilmanvaihto pidetään päällä ja pitää päällä pitääkin. Koulurakennuksissa, joissa käyttö ei ole jatkuvaa ilmanvaihtoa voi käyttää jatkuvasti tai jaksottaen huomioiden ilmanvaihtojärjestelmän ominaisuudet. Kunnanhallitus ei torpannut mitenkään asiaan liittyvää talotekniikan automaation parannusta. Karvalakkimallit hylättiin. Jos talotekniikkaa kehitetään on samalla huolehdittava ilmanvaihdon tasapainotuksen tarkastamisesta.

Valmistelevassa portaassa sen sijaan on tuntuu olevan epätietoisuutta omasta roolista ja kunnallisen organisaation toiminnasta. Esittelijä esittelee virkavastuulla asiat toimivaltaiselle toimielimelle. Tässä tapauksessa se oli Kunnanhallitus, päätös tehtiin yksimielisesti huomioiden erilaisia näkökantoja. Esittelijä esittelee ja päättäjät päättää. Jos esittely on huono palautetaan se valmisteluun, se on Pyhtäällä nykyään harvinaista.