Myllykosken Bioetanolihanketta edistettävä!

Kaakon Bioetanolitehdasta ei saa hylätä Bioetanolia voidaan valmistetaa kasvispohjaisista raaka-aineista kuten tärkkelys, selluloosaa- tai sokeripitoisista kasveista polttoaineeksi. Bioetanoli on biopolttoaineena kotimaista uusiutuvaa energiaaEU:n tavoitteiden mukaan biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineista tulee olla vähintään 5,75 % (2010), 10 % (2020) ja 25 % (2030), joten olisi aika tehdä myös tekoja, varsinkin kun ratkaisulla on mahdollista parantaa työllisyyttä ja vähentää kauppataseen vajetta.

Bioetanolia voidaan valmistaa kaikista käymiskelpoisista hiilihydraateista, hiilidioksidi neutraalius on aitoa, kunhan prosessin raaka-aineena ei käytetä ensisijaisesti esim viljaa, vaan muita sivutuotteita, hukkakasveja tai vaikkapa jätteitä. Myllykosken hanke olisi nimenomaan arvokas paitsi maakunnallisesti, niin myös poliittisena päätöksenä jossa ruokakasveja ei jalosteta polttoaineeksi. Valtio ei voi surkutella kädet ristissä, rakennemuutoksen taakse jättämisessä ja uuden kehittämisessä on oltava aktiivinen ja tukeva rooli.

Hallituksen tulevaisuusselonteon mukaan eräs tavoite on: Suomi on onnistunut rakentamaan kestävää kasvua omaleimaisiin menestystekijöihinsä nojaten ja kantaen vastuuta sekä Suomessa että globaalisti. On turhaa haaveilla Vihreästä kasvusta, jos mitään konkreettista ei ole, ovatko selonteot rahautomaatteja tekijöilleen ja pelkkiä kuolleita kirjaimia?. 

Valtion hallinnolla, aluehallinnolla ja kunnilla on merkittävä tehtävä kestävän kasvun toteuttajana. Sen täytyy olla ajatusten ja aloitteen tekijä ja hyvien toimintamallien kokeilija.

Kaakois- Suomi ei elä pelkästään E18 tien mahdollisista matkailijoista. Uusiutuvien energioiden kompastuskivenä ei saa olla yksityisen rahan heikko sijoittuminen uudelleen alalle. Vihreämpään talouteen saattanee soveltua paremmin jokin  uusi hallinnan muoto. Ei sosialistinen, eikä kapitalistinen, vaan jokin näiden välimuoto jonka tukena on valtiollinen hallinto ja yksityinen raha.

Bioetanolin tuotannon aloittaminen Myllykosken tehtaalla ei saa kaatua siihen, että hanke näyttää liian kannattavalta. Tukipolitiikka ei saa itsessään muodostua esteeksi itseään vastaan. Paljon on porua myös Cleantechin mahdollisuuksista, olisi hyvä ymmärtää kokonaisuus ja se fakta, että biopolttoaineet, niiden valmistukseen liittyvät teknologiat ja palvelut kuuluvat samaan sarjaan. On ehdottoman tärkeää turvata hankkeen eteneminen Kymenlaaksossa ja tehdä asiassa selvitykset asianmukaisesti, eikä torpata hanketta toteammalla, että tälle vuodelle ei nyt ole, mutta tulkaapa ensivuonna uudestaan.