Maahanmuuton tukeminen

Kysymys jakaa roimasti puoluekenttää ja aihetta käsitellään sanoin, jotka eivät aina kuvaa totuutta. Asioista ei puhuta oikeilla nimillä. Työperäistä maahanmuuttoa kaivataan erilaisin perustein. Puhutaan huoltosuhteesta, se kyllä heikkenee, mutta se ei ole staattista, vaan johtuu sodan jälkeisestä ajasta. Edessä on supistuminen. Puhutaan ammattilaisten hakemisesta. Itse näen, että todelliset ammattilaiset ovat henkilöitä, joita ei suuresti tarvinne kouluttaa julkisilla tulonsiirroilla. Tarvittavan koulutuksen hoitaa kyseiset organisaatiot ja yritykset. Ammattilaiset työskentelevät usein projektiluonteisesti tai korkeanosaamisen organisaatioissa, joissa työkieli on Englanti. Ammattilaiset eivät ala ”alkeista”.

Käsitteet ovat sekaisin, matalapalkka-alojen tekijät eivät ole tässä kontekstissa niitä alojensa huippuja. Heidän maahan haalimiseen on monia intressejä. Joukko kuormittaa yhteiskuntaa ja vaatii edelleen tulonsiirtoja. Tämä on poliittisiin ja ahneisiin tarkoitusperiin sopivaa muuttoliikettä. En kannata mitään poliittista suuntaa, jossa tuetaan ja haetaan ratkaisuja, joilla aikaansaadaan rakenteellisia muutoksia väestöpohjaamme. Maailmassa on edessä väistämätön väen väheneminen, monilla syillä ja yksi on että maapallo ei kestä tätäkään väkimäärää. Nykyinen kirskunta, joka liittyy maahanmuuttoon on pientä kitinää verrattuna globaaliin jyrinään, joka ihmiskuntaa odottaa. Väestönsiirrot keventää painetta, mutta ei vähennä sitä globaalisti.

Ihmettelen kaikki ohjelmia ja virityksiä, joilla vältellään totuutta. Hamutaan maahanmuuttoa ja työssäolevien taakkaa kasvatetaan, tavallisiin töihin pitäisi saada muualta tekijöitä. Keppiä tulee päähän ja kylkeen duunarille, jos työuralle tulee kolhu. Näillä toimilla ei saada, eikä maassa edes yritetä saada käyttöön omaa työvoimareserviä, jolla ei ole mitään aikomusta tehdä mitään. Sieltä ei nousta puhumalla, ulkomaisten kohteiden sijaan tämä ryhmä tarvitsee pakkoa nousta ja siihen panostuksia. Tämä kaikki on kaikkien silmien edessä, silmät auki. Tähän vaan ei tahto, raha tai aika tunnu riittävän.