Energian tuotannosta

Vastine 2.3. KySa Vihreiden ja Pekka Raukon kirjoituksiin. Kirjoitin, että Vihreät vastustavat kategorisesti melkeinpä kaikkea, mikä liittyy uusiin energian tuotannon mahdollisuuksiin. Vain tuulivoima, mikä vaatii tukia veronmaksajilta kelpaa. Verojen nousu ei Vihreitä huoleta. Asenteissa näkyykin, että kyseessä on pääosin joukko kaupunkilaisia, jotka kilpaa suojelevat asfalttiviidakkonsa ulkopuolella olevaa, luullen tietävänsä paremmin siellä asuvien ihmisten asiat.

Vihreiltä meni edelleen ”yli hilseen” ajatus siitä, että uudet teknologiat tuovat myös uutta kasvua, tuotantoa ja päästöjä. Supistaminen on ainoa tapa saada pysyviä ratkaisuja aikaan. Ihmiskunta vain ei ole siihen vieläkään valmis. Vihreät toteavat suosivansa biomassaan perustuvaa energiantuotantoa, mutta samaan aikaan vaaditaan metsien suojelualan lisäämistä. Metsäteollisuudella on vaikeuksia korjuuolosuhteiden huonontumisen vuoksi ja puunsaannin kanssa muutenkin. Kaupungissa nämä asiat voivat tietysti olla kovin etäisiä.  Ydinvoimaa tullaan tarvitsemaan, koska vanhaa hiilivoiman tuotantoa tullaan ajamaan alas, huolimatta siitä, että energian kulutus mahdollisesti laskee. Ja säätövoimaa, jos tuulivoimaa lisätään. Mahdolliset uudet tekoaltaat ovat hyvin pieniosa kokonaisuudesta, mutta haasteet ovat suuret ja voi olla, että kaikkia mahdollisuuksia tarvitaan.   Kirjoituksessani ilmaisin, että jos ydinvoimaa käytetään, on myös uraanin saantia mietittävä, sitä kautta Kaivoslakia on päivitettävä. Vihreiden vastineessa väitettiin valheellisesti, että haluan uraanikaivoksia. Lakia on päivitettävä juuri siksi, että nyt ulkomaisilla yrityksillä on liian vapaat kädet touhuta täällä oikkujensa mukaan. Lain on oltava sellainen, että me suomalaiset itse saamme päättää ne ehdot miten mahdollisia kaivoksia tehdään. Kaivoksia ei saa avata mielivaltaisesti keskelle asutusta tai muuten arvokkaille luontokohteille.  

 

Talouskasvun kääntöpuolena ovat jätteet. Jätteiden määrän vähentäminen on aina ensisijaista, mutta jätteen järkevä loppukäyttö vähentää ensi energian käyttöä. Jätteissä on energiapotentiaalia, jota ei saa haaskata. Kysymys on vain siitä, että mikä osa poltetaan ja mikä kaasutetaan. Lahdessa käytetään REF- ja muun jätteensekoitusta sähkön ja lämmön yhteistuotannossa, hyötysuhde on parhaimmillaan 85%. Tämä ei ole mitään heikon hyötysuhteen energiantuotantoa. Toki tekniikassa on vielä kehitettävääkin. Syntynyt tuhka voidaan hyödyntää mm.tiilien valmistuksessa. Mitä tulee vielä turpeeseen, niin uusimpien tutkimuksien mukaan siihen sitoutunut tuorein rikki on 300 vuotta vanhaa, ei tuhansia vuosia. Uusiutuminen on hidasta, mutta puukin kasvaa n. 100 vuotta. Turpeen valtti on siinä, että sitä on reservissä valtavasti. Vertasin tarkoituksella tuulivoimaa tekoaltaisiin, nimenomaan saadakseni aikaan keskustelua ja uusiakin ajatuksia.

Vastineiden perusteella onnistuin täysin ja lukevat ihmiset saivat ajateltavaa. Vihreiltä tulikin se, mistä olen itsekin puhunut, nimittäin biokaasun mahdollisuudet. Tämä olisi erittäin hyvä tuotantomuoto hajautetussa energiantuotanto mallissa.  

 

Raul Lehto

Perussuomalaiset