Katsastustoiminta Suomessa

Katsastushinnat ovat nousseet reilussa 10 vuodessa 150 %. Arvolisäveron lisääminen hintoihin 1996, ei selitä rajua nousua. Samaan aikaan yleinen elinkustannusindeksi on noussut 18 %. Katsastushinnat eivät voi nousta määräämättömästi, mielestäni lakiin perustuvien pakollisten tarkastuksien hinta tulee säilyä kohtuullisena.

Katsastuksella ei voi olla erityisasemaa lakiin perustuvissa tarkastuksissa. Nyt tälläinen erityisasema on olemassa, esim. muita lakiin perustuvia tarkastuksia ei ole annettu yksityiselle sektorille, esim. palotarkastukset.Ulkomaalaisilla A-Katsastuksella ja K1-katsastajilla on kuluttajan kannalta määrävä ote katsastuksessa, sekä hinnoittelussa. Molemmat pyrkivät lisäksi kasvattamaan edelleen markkinaosuuttaan ja yhteensä niillä on jo 80 % osuus. Lakiin perustuva tarkastus ja markkinoiden täydellinen hallinta on hyvää bisnestä kuluttajan kustannuksella, lakisääteisestä tarkastuksesta kun on mahdotonta kieltäytyä.

A-Katsastuksen omistavan brittiläisen pääomasijoittajan kiinnostus alaan selittyy siinä keksitystä rahastuspotentiaalista. A-Katsastus tekikin 78 miljoonan liikevaihdolla 23 miljoonan euron voiton. Investointi ja laitehankintakulujenkin jälkeen voittoprosentti on mahtava. Molemmilla katsastajilla on yhteensä huomattava markkinaosuus ja yksin A-Katsastajilla on jo määräävä markkina-asema 65 % osuudella markkinoista. Määräävä markkina-asema katsotaan kilpailunrajoituslain 3 §:n perusteella olevan yhdellä tai useammalla elinkeinonharjoittajalla tai yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä markkinoilla, että ne voivat merkittävästi ohjata hyödykkeen hintatasoa ja  muulla vastaavalla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin.

Määräävä markkina-asema estää tehokaan kilpailun markkinoilla ja mahdollistaa toimia markkinoilla kilpailijoista ja asiakkaista riippumattomalla tavalla. Määräävässä asemassa oleva voi käyttää markkinavoimaansa hyväksi ilman, että se välittömästi ja merkittävästi menettää markkinaosuuttaan kilpailijoille. Esimerkiksi A-katsastuksen hinnat ovat euron kahden tarkkuudella samat Kotka-Kouvola-Oulu akselilla ja K1 Katsastajien hinnat ovat samalla tarkkuudella, samalla alueella, täysin samat.

Vähät yksityiset katsastajat vetävät tietty hinnat lähelle A- ja K1 katsastajia. Esimerkiksi sattumanvaraisesti haettu yksityinen Karstulan autokatsastus perii vain muutaman euron vähemmän, kuin markkinahallitsijat.  Lähteenä ko. laitosten nettihinnastot.Elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, yhteenliittymien päätökset sekä yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka estävät, rajoittavat tai vääristävät kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan kiellettyjä.  Kilpailulainsäädäntö velvoittaa viranomaiset puuttumaan yritysten menettelytapoihin, jotka vähentävät talouden tehokkuutta tai estävät tai haittaavat perusteetta muiden elinkeinonharjoittajien toimintaa. Autokatsastuksessa tulee viipymättä aloittaa oikaisutoimet hintojen kohtuullistamiseksi ja kilpailun avaamiseksi todellisuudessa. Tämän vuoksi olenkin tehnyt Kilpailuviranomaisille pyynnön asian tutkimiseksi ja tilanteen saattamiseksi päivänvaloon. Suomalaista autoilijaa kuritetaan jo nyt tarpeeksi.

 

Raul Lehto

Perussuomalaiset