Malttia kuntauudistuksiin

 

Kuntahallinto on myllerrysten kourissa, rahapula uhkaa. Tämä ajaa asiallisiin ja myös hätiköityihin kuntaliitoksiin. Kuntaliitosten taustalla on myös suurimpien puolueiden vallankähmintää eri kuntien välillä. Naapurikunnan kotipuolueen edustajat pelaavat yhteen. Palvelurakennesuunnitelmia laaditaan, mutta yhteistyö ei ole enää muotia, vaan kirosana. Kunnallisen demokratian ja monimuotoisuuden arvoa ei ymmärretä.  Demokratia on jäänyt suuruuden ekonomian jalkoihin. Keskustelun vähäisyys on huolestuttavaa, uudistukset kasvattavat kuntalaisten ja päättäjien välistä kuilua.

Kunnallisten luottamustehtävien määrän vähenemisen myötä yhä harvempi kuntalainen on mukana kunnallisten asioiden hoidossa. Asiaa esille nostajat väheksytään eritavoin kumoon. Tehokkuuden nimissä on tehty säästöjä ja supistuksia kuntapuolella ennenkin. Kuntalisten yhteydet ja henkilökohtaiset tuttavuudet päättäjiin vähenivät ja luottamushenkilöt kävivät vieraiksi, samaan aikaan äänestysaktiivisuus vaaleissa on laskenut henkilöiden loitontuessa. Kunnallisten palveluiden turvaamista, tehokkuutta ja taloudellisuutta kehitetään Paras-hankkeella, tässäkin tosin etsitään ratkaisuja kasvattamalla yksikkökokoa. Taas keino, joka pyrkii pakkoliittämään kuntia. Kunnissa päätettäväksi jäävät asiat ovat jäämässä vähäisiksi ja kunnallinen demokratia välilliseksi.  Kuntalaiset ovat vain kuluttajia, joita kiinnostaa vain palvelut, ei osallistuminen heitä koskevaan päätöksentekoon. Tälläinen kehitys vain ruokkii asennetta, jossa vain vaaditaan, ilman että itse ollaan valmiit tekemään mitään. 

Kokouksiin osallistuminen, ehdokkaaksi asettuminen kunnallisvaaleissa, vaalityön tekeminen tai kunnallisissa luottamustehtävissä toimiminen ei enää kiinnosta. Passivoituminen uhkaa jo koko kansaamme. Ihmiset uskovat, ettei äänestämisellä ja kunnallispolitiikkaan osallistumisella ole vaikutusta ja että valta on jossakin muualla.  Kuntaliitosten seurauksena aktiivisuus tulee pääsääntöisesti edelleen laskemaan, poikkeuksina voi olla tietyt paikalliset liikkeet, jotka nousevat ja laskevat. Jokaisen tulisi kuitenkin muistaa, että kunnissa tehdään konkreettisimmat kansalaisten elämään vaikuttavat päätökset. Aluehallinnon uudistushankkeiden yhteydessä tulee tarkastella, miten tehtäviä voidaan siirtää hajanaisesta valtion aluehallinnosta kuntiin.