Mielenterveyspotilaiden liikunnallinen kuntotutus

Nykyään korostetaan liikunnan terveysvaikutuksia ja ollaan kovasti huolissaan liikunnan vähenemisestä ja sen aiheuttamista negatiivisista terveysvaikutuksista. On ymmärretty, että fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi liittyvät toisiinsa ja liikunta edistää molempia. Monissa yrityksissä on työntekijöiden hyvinvointia pyritty edistämään erilaisilla TYKY-ohjelmilla ja terveydenhuollossa on korostettu riittävän aikaisen liikunnan terveysvaikutuksia myös vanhuuden aiheuttamien sairauksien ehkäisyssä. Liikunnan hyödyllisyyden korostaminen onkin aikamme ilmiö. Yksi ryhmä on silti julkisuudessa jäänyt huomiotta.

Erityistä huomiota tulee viipymättä kohdistaa erityisryhmien, kuten mielenterveyskuntoutujien liikuntaan. Liikunnalla on kuntouttava vaikutus ja se helpottaa, sekä parantaa mahdollisuuksia liittyä takaisin yhteiskuntaan. Liikunnan osuutta avohoidossa tulee lisätä ja tukea kuntoutujien omaehtoista virkistys- ja kuntoliikuntaa tarjoten erilaisia liikuntalajeja, jotka motivoivat liikkumiseen ja kehittävät  liikkumisen laatua. Liikunnan hyödyllisyys on tiedostettu yhteiskunnallisesti. Liikunta edistää hyvinvointia kiistattomasti ja vähentää kuluja, jotka aiheutuvat heikkenevästä kansanterveydestä.

Liikunta auttaa psyykkisesti, fyysisesti ja mielenterveyskuntoutujia myös sosiaalisesti. Liikunnan psyykkiset vaikutukset perustuvat siihen, että liikunta on toimintaa, jota ihmisen psyyke säätelee. Liikunnalla on kyky tuottaa ihmiselle mielihyväsävytteinen minäkokemus, joka on keskeistä psyykkistä tasapainoa ylläpidettäessä ja kehitettäessä. Liikunnalla on vaikutuksia myös aivojen neurokemialliseen toimintaan, psyyken tuntemuksiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Vaikutukset ovat siis erittäin laajat lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Vaikutukset eivät rajoitu pelkästään yksilöön, vaan koko yhteiskuntaan.

Erityisryhmien liikuntaa tulisikin edistää kattavasti. Ehdotankin, että ruvettaisiin maanlaajuisesti tukemaan erityisryhmien liikkumista liikuntaseteleillä, joilla mahdollistetaan liikunnasta nauttiminen myös niille, joille se tilapaisesti saattaa olla hankalaa. Vaikutukset kansanterveyteen ovat kiistattomat ja hyödyt kuluja suuremmat. Hnake maksaa itsensä varmasti takaisin, päättäjät nyt on aika toimia. Ajatustani saa vapaasti hyödyntää.