Stenametalli kikkailee lupahakemuksilla

Ympäristönsuojelulain 86/2000 mukaan ympäristön pilaantumis vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristölupa.

Luvassa annetaan määräykset mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on mm., että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lupaviranomaisia ovat 5§ - 7§ mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, alueellinen ympäristökeskus ja ympäristölupavirasto.

Lupa tarvitaan ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaiseen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan.Lupa tarvitaan aina , jos se saattaa aiheuttaa vesistön pilaantumista tai jätevesien johtamista siten, että siitä aiheutuu pilaantumista, tahi naapureille kohtuutonta haittaa. Lupa vaaditaan myös metallien ja jätteen käsittelyyn tai hyödyntämiseen, varsinkin kun käsiteltävissä romuissa onhaihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Ihmettelen selkeän lainsäädännön perusteella, miten on mahdollista, että Kotkassa toimii metallien kierrätykseen erikoistunut yritys, joka toimii ilman ympäristölupaa. Toiminta ei ole voimassa olevan asemakaavan mukaista.

Laissa mainitaan myös vastuussa olevat viranomaiset, jotka Kotkassa ja Kouvolassa (ympäristökeskus) ovat perillä toiminnasta, mutta silti toimintaa on voitu jatkaa kohta seitsämän vuotta vain pelkällä hakemuksella!. Kun hakemus on käsittelyssä hylätty, niin yritys on vain toimittanut uuden hakemuksen sisään byrokratian jauhettavaksi, ja toiminta vain jatkuu, ilman lupaa.  Kyseiselle yritykselle on myönnetty Bureau Veritaksen toimesta ISO 14001 ympäristöhallinta järjestelmän sertifikaatti. Ihmettelen koko sertifiointijärjestelmän luotettavuutta, jos ISO serti lohkeaa, vaikka konsernin yhdellä toimipisteellä ei ole edes toimilupaa ja jonka useat hakemukset on hallinto-oikeudessa hylätty. ISO 14001 sertifikaatti pitäisi nimenomaan osoittaa yrityksen vastuuta ympäristöstään.

Huolestuttavaa on tämän sertifiointilaitoksen muukin toiminta ja laatu, samainen firma on Olkiluoto 3 hankeessa mukana, ei ihme että betonit ja raudoitukset OL3 työmaalla on kansainvälisenkin huomion keskipisteenä, jos toiminta on samoilla jäljillä kuin Kotkan tapauksessa. Silti firma ilmoittaa olevansa akkreditoitu monilla aloilla myöntämään sertifikaatteja. Akkreditointi on viranomaisen myöntämä pätevyys ja sen avulla varmistetaan sertifikaatin uskottavuus. Ainakin täydellisessä maailmassa.