Päätöksiä nukkehallituksen varjoissa?

Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Näin kunnan asukkaat osallistuvat ja vaikuttavat kunnan hallintoon.  Tämä on edustuksellista demokratiaa, perusperiaatteen tarkoituksena ei ole sulkea pois kuntalaisten suoraakaan osallistumista vaalien ohella. Tämän periaatteen toteutumisen vaalimiseksi on kuntakartallemme noussut Perussuomalainen puolue.

 

Asukkaat siis valitsevat Perustuslain 121§ mukaan itseään edustavan valtuuston käyttämään päätäntävaltaa kunnan ylimpänä toimielimenä. Valtuusto työskentely tapahtuu pitkälti kunnanhallituksen ohjauksen avustamana, hallitus vastaa mm. päätösten valmistelusta ja kunnan edun valvonnasta. Edunvalvonnan ymmärrän käsittävän myös kuntalaisten etua. Nyt on kuitenkin niin, että hallituksen virallisissa kokouksissa, jonka edustajat ovat määräytyneet nimenomaan edustuksellisen demokratian tuloksena, ei ole aikaa keskustella asioista.  Se vain tekee päätöksiä, mutta ei keskustele niistä, ainakaan yhteisissä kokouksissaan.

 

Keskustelu tapahtuukin suppealla kokoonpanolla, epävirallisissa kokouksissa. Pienen sisäpiirin hyväksymä edustus päättää siis suppealla ryhmällä "näennäishallituksen" puolesta ja kuitenkin puhuu ja esiintyy koko hallituksen suulla. Mielenkiintoista. Kuntalaiset varmasti kuulevat mielellään asian tilan olevan tämmöinen, Pyhtäällä on siis demokraattisin vaalein valittu nukkehallitus, suuren maailman ilmiöt eivät siis ole vieraita täällä maaseudullakaan.

 

Nukkehallituksen takana hyväveli kabinetit käyttävät epädemokraattisesti hyväkseen kansanvaltaa täysin diktatuurisesti. Kiinnostavinta kuntalaisten kannalta on se, että hallitus valmistelee asiat valtuustolle, jonka pitäisi tuoda kuntalaisten päätäntävalta ja vaikutusmahdollisuudet mukaan päätöksentekoon. Tällainen hallitustyöskentely pyrkii tekemään valtuutetuista kumileimasimia, vailla mahdollisuutta vaikuttaa mihinkään strategisesti merkittävään. Onneksi Pyhtäällä on kuitenkin myös sellaisia valtuutettuja, jotka eivät tähän peliin ryhdy. Nukkehallituksen valtuustolle tuomat asiat on jo valmiiksi käsiteltyjä taantumuksellisien voimien katsomiksi ns. sopiviksi. Tarkoituksena ohjata valtuuston päätöksentekoa taantumuksen soveliaalla katsomalla tavalla, pyrkimyksenä rajata mahdollisuudet niin kapeiksi, että ylintä toimivaltaa käyttäisi todellisuudessa nukkehallituksen varjokabinetti.

 

Perussuomalaiset eivät hyväksy kumileimasin politiikkaa ajanpuutteen varjolla. Asioista on saatava ja niistä täytyy keskustella hallituksessa sekä valtuustossa kulloinkin asian vaatimalla hartaudella. Pyhtäällä keskustelun kulttuuri on unohtunut, olen kuullut, että sellainen on ainakin ennen ollut. Uusien valtuutettujen onkin herätettävä kunta ruususen unesta ja jatkettava keskustelun perinteitä. Samalla kuntalaisten tahto tulee useammin kuulluksi päätöksenteossa, ties vaikka kuntalaisten kiinnostus samalla omien asioidensa hoitamiseen taas kasvaisi. Samaa lääkettä suosittelen myös naapurikaupunkiimme.

 

Raul Lehto

Pyhtään Perussuomalaiset pj.