Uusien asuinalueiden kaavoitus

Kotkan kaupunkisuunnittelu  esittää, että Räskiin avataan uusi asuinalue vastauksena länsi- Kotkan jatkuvaan tonttikysyntään. Uuden alueen on kaavailtu liittyvän tulevaisuudessa osaksi Pyhtään kanssa suunnitteilla olevaa osayleiskaava-aluetta. Pyhtäällä suunnitellaan myös alueelle rakentamista. Alue on toiminut virkistyskäytössä pitkään ja on erittäin suosittu ulkoilualue, sille näköjään on tulossa loppu. Virkistyskäytölle ei aseteta arvoa lainkaan.

Kotka tuntuukin pitävän aluetta rakentamisen varamaana. Sen sijaan kaupunkiluonnonkin olisi aika saada kaavassa pitävä status muiden tarpeiden ohittamattomana maankäyttömuotona. Lähiöiden välissä on hyvä olla luonnontilaisia alueita, niiden merkitystä ei tule väheksyä. Väestön virkistystarpeet tulee huomioida. Kotkalla onkin ollut monista muista kaupungeista poiketen tälläisia alueita. Siksi Ihmettelenkin jatkuvaa halua päästä tuhoamaan Soininlaakson - Räskin aluetta. 

Ihmettelen myös Pyhtään intoa avata uusi asuinalue kauaksi kunnan omista asutuskeskuksista ja palveluista. Pikemminkin Pyhtäällä tulisi kehittää jo asuttuja alueitaan. Siltakylän, Kangasmäen ja Kiviniemen alueet tarjoavat hyviä kohteita olemassa olevien palvelujen läheltä. Lisäksi näille kohteille tulisi vetää rakennetulta kaukolämpölaitokselta liittymä, ja tarjota energiaa joka on tehty uusiutuvasta luonnonvarasta. Kirkonkylän alue tuntuu jäävän kehityksestä täysin. Kirkonkylän alue kaipaa kipeästi piristystä, jos alueelle ei saada asukkaita, ei palvelutkaan kannata. Oma lukunsa on vielä kirjoittamatta Munapirtin osalta. Paljon porua, vähän villoja?