Korruptio

 

Korruptio on toimivallan väärinkäyttöä yksityisen edun tavoitteluun. Tämä ilmenee pienessäkin mittakaavassa oikeudettoman edun antamisena tai hankkimisena. Vakavuus vaihtelee pienistä palveluksista järjestelmälliseen lahjontaan. Korruptiota esiintyy yhteiskunnan kaikilla alueilla: virkamiesten, poliitikkojen ja liike-elämän piirissä. On ollut Salora- ja Metrojupakkaa, kaikenlaista autokauppaa.

 

Korruptio ei välttämättä ole paksu rahatukko pöydän alla, vaan muuta harmaaksi alueeksi muuttunutta lievempää kanssakäymistä. Keskinäisen miellyttämisen kulttuuri, hyvin pienessä piirissä, jossa eri sektoreilla ja vapaa-ajalla istutaan käsi samalla hillopurkilla on myös korruptiota. Sosiaalinen paine ja yksinjäämisen pelko on tällöin ohjaavana tekijänä. Oma sosiaalinen status saattaa riippua siitä kenen kanssa pääsee paistattelemaan. Monella tapaa kulku tälle pisteelle on hiljaista ja niin huomaamatonta, että emme osaa sitä keskuudestamme tunnistaa. Poliittinen korruptio ei ole aina laitonta, mutta silti vahingollista ja on omiaan heikentämään päätännän ja päättäjien uskottavuutta kansalaisten silmissä.

 

Suomessa on maan tapana hyvä veli-verkostot maan kattavina ja paikallisesti eritavoin kuroutuneina verkkoina. Viimeisin havahdus oli 2008 vaalirahakohu. Vuodesta 2006 alkaen korruptio ei ole ollut asianomistajarikos ja kuka tahansa voisi tehdä tutkintapyynnön poliisille. Veliverkosto vaan on viekas ja toimii hienovaraisesti, yleensä sanattomasti perustuen hyvään keskinäiseen tuntemiseen, näyttöä on hankalaa kerätä. Kissan saa kehräämään, vaikka kissa ei kerrokaan mistä pitää kapsuttaa. Ulostuloja hillitsee omat odotukset asiat tuntevien piirissä, mitä pöydältä voikaan tipahtaa?

 

Harvoin Suomessa lahjotaan suoraan rahalla. Tältä osin mittarit antavat harhaanjohtavaa ja turhan kiiltävää kuvaa. Jos korruptio maassamme ja kunnissa määritellään julkisen vallan eri asteiden käytöksi yksityiseksi tai jonkin porukan hyödyksi on tilanne rumempi ja monet kansalaiset tiedostavat tämän. Tämä on nimenomaan jäytävää rakenteellista korruptiota, jota tekijät eivät ymmärrä tai halua ymmärtää korruptioksi. Kuntatasolla tämä voi ilmetä hankintoina tai suunnitteluna, jota ostetaan tutuilta, tuttavien lähipiiristä, omien ystävien lapsien lähipiiristä ja niin edelleen. Jääviys on päällisin puolin kunnossa, mutta asiat ovat sitä miltä ne näyttävät. Korruptiota.