Koirasudet kuriin

Itärajalla on Ylämaan korkeudella muutaman vuoden aiheuttanut Koirasusilauma ongelmia. Lauma kasvaa ja aiheuttaa vaaraa geeniperimälle susien parissa.Metästykselle onkin haettu lupaa. Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri valitti luvasta hallinto-oikeuteen, josta seurasi toimeenpanokielto. LUKE:n selvitykset kelpasivat ja valitus vedettiin pois, kaatolupa vain ehti vanheta selvityksen aikana, joka ei muuttanut mitään jo tiedetystä.

Uusi kaatolupahakemus tehtiin ja saatiin. Valituksen teki tällä kertaa Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Karelia ry. Joka samalla laajensi toimialueensa, koska muuten sillä ei olisi ollut valitusoikeutta. Kaatolupahakemus hylättiin ja haluttiin saada tarkempia selvityksiä, vaihtoehdoista, jotka ovat Riista-alan asiantuntijoiden mukaan käytännössä toimimattomia. Eikä vähiten siksi, että lauma seilaa kahden valtakunnanrajan molemmin puolin. Jopa Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF:n kanta on, että koirasudet pitää poistaa. Vatulointi valittajien ansiosta jatkuu ja epäpuhdas lauma kasvaa.

Hoitotoimet on lähes aina metsästäjien varassa (omalla kustannuksella), mutta luparuljansissa ei ole mitään järkeä, jos valittajat saavat hakemukset jumiin, mielipiteiden perusteella, vaikka laaja joukko perehtyneitä toimijoita on poistamisen kannalla. Luonnonsuojeluliitto Tapiola haluaa loukuttamista, tunnistamista ja DNA selvityksiä sen perusteella, että poistamisesta ei tule käytäntö ja samalla hävitetä susia. Samasta laumasta uusien ja uusien DNA näytteiden keruu on hölmöjen hommaa. Luvitukset hoitaa ao viranomaiset, eikä niitä myönnetä mutu tuntumalla. Valittajien mielestä ongelma on hallinnossa. Ei ole, vaan laissa, joka sallii tämänkaltaisen valittamisen. Lakia pitää muuttaa niin, että asiassa voidaan antaa ilman hakemuksia poistomääräys viranomaisten käskyllä. Määräys ei olisi valituskelpoinen.