Viimeinkin Klusteripäätös

Klusteripäätös

Harvoin tulee mahdollisuus tehdä kunnassa päätöksiä, joiden ympärille voi muodostua klusteri. Joukko yhdessä toisiaan tukevia ja kasvavia kohteita. Pyhtään Kunnanhallitus  päätti hankkia 14.2.2022 132 ha:n suuruisen määräalan tukemaan Kirkonkylään kehittyvää yritysklusteria. Klusteri on tietenkin lentopaikan ympärille kehittyvä yhteisö. Päätös on suuri askel Pyhtään kokoiselle kunnalle, klustereita ei ole helppoa saada aikaiseksi.

Keskeisenä toimintona alueelle halutaan saada korkeanteknologian hankkeita. Kuntana haluamme nostaa esiin tekijöitä, joita seuraamalla klustereilla on mahdollisuus vahvistaa toimintaa, yhteistyömalleja, että edistää oppimista, osaamista ja vuorovaikutusta. Ilman kunnan välivaihetta maanomistuksessa, emme voi tarjota kiinnostuneille riittävän laajoja mahdollisuuksia suunnitella alueelle investointeja.

Selkeä strategia elävän kunnan rakentamiseksi edellyttää paikallisen todellisuuden ymmärtämistä, eikä sitä voi kopioida muualta. Pyhtäällä on todellisuus sellainen, että on otettu selkeä tapa tehdä päätöksiä ja viedä kuntaa eteenpäin, kehityksellä ei ole tapana pysähtyä, emmekä voi jäädä odottamaan ihmeitä. Paikallinen todellisuus on elinvoimaista elinkeinoelämää, joka kasvaa ja tuottaa edellytykset kustantaa kunnan tarjoamia palveluja. Pieniä päätöksiä tulee esille jatkuvana virtana ja niitä tehtäessä pitää muistaa suuri kokonaisuus. Vaikka nyt väsytämme joukolla isoa kalaa kuntaan, emme saa unohtaa yksinyrittäviä sekä pieniä hankkeita. Pyhtäällä valitettavasti kaikki eivät koe saavansa toimilleen samaa huomiota kuin julkisuudessa paistattelevat hankkeet. Tässä päättäjien ja viranhaltijoiden tulee parantaa otetta. On sitten kyse rakennusluvasta tai yrittäjyydestä.