Investointien puute kertoo hätätilasta

Suomessa on kansallinen hätätilanne. Työpaikat ei tipu taivaasta itsestään, ne pitää tehdä. PK ja pienyrittäjien tarve on kiistaton, mutta samaan aikaan selkäranka on rappiolla, syyryritykset rapautuvat. Tulokset ovat parantuneet, mutta leikkureilla. BKT kasvu on pysähtynyt ja se johtuu yritysten liikevaihdon heikosta kehityksestä.

Taseet ovat vahvat, mutta se johtuu pörssiarvon vaalimisesta ja kasvun välttämisestä, investointien puute syö tulevaisuutemme. Kasvun pitää olla tavoite ja sitä pitää päättäjien vaalia. osingot ovat kasvaneet, sekin kertoo yhtiöiden investointien puutteesta. Veroja on kiristetty, palkat ei nouse, kulutus sakkaa samaa tahtia investointien kanssa.

Tällä kehityksellä yritykset ja kansa kuolee. Silloin tapetaan myös hyvinvointivaltio. Elinkeinoelämän kaipaamat hallinoon ja verojen kevennykset pitää saada, investointeja pitää tukea ja vauhdittaa. Suuryrityksiä ei ole varaa surkastuttaa, niiden varassa lepää vienti ja osa PK sektoria ja sen varassa pienyrittäjyys. Pienet kuolee kun ostovoima menetetään.

Velanotto on on kuin housuun kusisi, nyt tarvitaan päättäjiä päättämään. Pulinat pois ja tekeviä ihmisiä eduskuntaan, sinä päätät, minä teen. Äänestämällä minua voit vain voittaa. Kokeile 111, minä olen näitä asioita miettinyt, jos tämä aika hukataan olemme pahemmalla kuin Kreikan tiellä.

Se, että tahdotaan korottaa osinkojen verottamista ei vetele, osinkoja maksetaan. Mutta se johtuu sairaudesta. Rahalle ei ole muuta käyttöä ja investoinnit laahaavat. Pitää myös muistaa, että osingot ovat jo tuloksesta verotettu. Osinkokeskustelussa ei saa sotkea asioita nostamalla esiin muutamia huippuja. Aivan tavalliset ihmisetkin niitä pienessä muodossa saavat, sekä myös Valtio. Nyt tarvitaan kansallinen investointien vauhdittamisohjelma, olen valmis olemaan mukana.