Lehdessä oli ennenaikainen uutinen koskien paikkojen jakoa Pyhtäällä. Oikeisto- ja vasemmistoryhmät ovat keskenään päässeet yhteisymmärrykseen koskien paikkoja, jotka he jakavat keskenään. Sen sijaan kesken on vielä muutamat asiat koskien valtuustonvarapuheenjohtajuuksia ja mahdollista koulujaoston pj paikkaa. Alun perin keskiryhmälle on tarjottu ruotsinkielisen jaostonpaikkaa, eikä ainakaan Perussuomalaisten mielestä tätä paikkaa ole keskiryhmän taholta torjuttu. Toinen asia sitten on, jos tämä on poistettu pöydältä keskiryhmältä kysymättä.

 

Pyhtäällä oli kokous ryhmittymien välillä 8.1, jossa tunnelma oli hieman kireä, mutta ei sellainen, joka olisi lukinnut neuvotteluasemat. Asiallinen neuvottelutulos ja järjestäytymiskokous on keskiryhmän tavoitteena. Keskiryhmällä on täysi halu neuvotella ristiriitoja aiheuttaneista kysymyksistä siten, että uuden valtuuston työskentely alkaa hyvässä hengessä. Neuvottelujen aikaiset näkemyserot eivät ole niin syviä, että ne vaikuttaisivat pysyvästi yhteistyötä pyhtääläisten hyväksi, kaikkien ryhmien asiallisella työllä. Ymmärrän hyvin, että vanhoilla puolueillakin on uusien tuulien myötä etsikko- ja tutustumisaika meihin nähden. Tämä etsikkoaika ei kuitenkaan saa pilata hyviä neuvotteluja ja vielä paremman tuloksen mahdollisuutta. Nyt on mahdollisuus kuntatyöhön, jossa kaikki kuntalaiset saavat äänensä kuuluviin, vaikka joka paikalla ei muodollista ja suoraa päätäntävaltaa olekkaan.

 

8.1 keskiryhmä esitti Perussuomalaisten toimesta mahdollisuutta jakaa paikat tavalla, jossa oikeisto- ja vasemmistokoalitio jakaisivat valtuuston vara pj paikat kuten he ovat aikoneet ja parhaaksi katsoneet keskenään, mutta siten että varapj paikkoja lisätään 3:n. Tämän mahdollisuuden olemassa olo herätti keskustelua ja MINÄ ymmärsin, että tämä vaihtoehto tutkitaan vielä parhaan mahdollisen tuloksen aikaan saamiseksi. Varapuheenjohtajuudet eivät ole tämän neuvottelukunnan päätettävissä, vaan päätäntävalta kuuluu 26.1 kokoontuvalle valtuustolle Kuntalain 2 luvun 12§ :n mukaisesti. Epätietoisuutta herätti, voiko näin tehdä ja minä olen hankkinut asiaan lisäselvyyttä. Työsäännössä tosin lukee varapj:a olevan 2, mutta valtuusto voi järjestäytymiskokouksessa lisätä määrän tarpeelliseksi katsomakseen, kuntalain hengessä. Olen lisäksi sopinut, että saadaksemme aikaan joustavat ja nopeat neuvottelut, tiedotan keskiryhmän ehdotuksen oikeistokoalitiolle kirjallisesti, ratkaisun perusteluineen ennen viimeisiä neuvotteluja 21.1. Olen lisäksi ymmärtänyt, että ehdotuksemme mahdollisuudet tutkitaan vilpittömästi.

 

Ainoastaan valtuustolla on mahdollisuus hylätä tämä 3 varapj mahdollisuus. Keskiryhmä on edelleen valmis keskusteluihin ja halukas sopimaan asiat niin että turhia äänestyksiä ei tarvita. Keskiryhmä pyrkii olemaan ja on joustava neuvotteluissa, mielestäni tätä peilaa sekin, että etsimme aktiivisesti ratkaisuja saadaksemme aikaan Win Win tilanteen. Nyt kysymys on vain siitä, että onko oikeistokoalitiolla halua harkita asiaa. Mahdollisen 3 varapuheenjohtajan ja hallituksenjäsen henkilökin on neuvotteluissa vielä keskusteltavissa, jos pakottavaa tarvetta siihen on. Varapuheenjohtajuusasian ratkaisu toisi mahdollisuuden uuden ajan alkuun siten, että kaikki ovat mukana, huolimatta 3 varapuheenjohtajuuden muodollisesta asemasta. Kuitenkin se olisi merkittävä yhteistyöhalun osoitus, jossa vanhoille puolueille avautuu turvallinen ja havainnollinen ikkuna tutustumiseen uusien kasvojen myötä.