Kunnanjohtajan valintamenettely 16.12.2010

PS valtuustoryhmälle oli pettymys tapa, jolla valtuustoryhmät ohitettiin muodostettaessa kunnanjohtajan valintatyöryhmä. Jokaisesta ryhmästä olisi tullut olla edustus.

 

Valtuustolle ei annettu minkäälaista tilaisuutta perehtyä valittuihin kunnanjohtajakanditaatteihin ennakolta. Kunnanhallituksen päätösesitys oli valtuuston esityslistassa, joka tuli viikkoa ennen kokousta, KH:n kokous oli vasta hieman ennen valtuustoa, joka ”päättää” valinnasta. Tämäkö on tapa, joka katsotaan soveliaaksi kun ollaan valitsemassa kunnalle johtajaa, jonka tulisi edustaa kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti, ei pelkästään tiettyjen ryhmien etuja. Informaatio on demokratian valuuttaa, sitä valuuttaa ei ole kierrossa ollut.

 

PS valtuustoryhmä olisi toivonut edes epävirallista tilaisuutta, jossa olisi voitu keskustella hakijoiden intresseistä ja tutustua heihin, joukossa olisi pitänyt olla myös nainen, kun kerran hakijoiden joukossa ainakin yksi kokenut kanditaatti oli, sen sijaan oli valittu kaksi henkilöä varmaan jatkoon, joista kumpikaan ei ole edes itsenäisesti hakenut avoinna olevaa virkaa, vaan heidät on kutsuttu hakijoiksi. Kenen taskussa sellainen johto istuu? Samalla sivuutetaan se seikka, että varalla olevaa henkilöä ei ole nähty kertaakaan, vai onko valittu ykkösehdokas saavuttanut haavoittumattomuuden ja kuolemattomuuden tilan?

 

Alkeellisin moraali olisi edellyttänyt valtuustoa kunnioittavampaa tapaa, jossa työryhmä olisi valittu alunpitäen demokraattisesti, työryhmä olisi perustellut ehdotuksensa ensin valtuutetuille ja osa ehdokkaista olisi ollut valtuutettujen tutustuttavana.

 

PS ryhmä ei ottanut valtuustossa kantaa siihen, mikä oli ehdokkaiden paremmuusjärjestys tai kyky/halu hoitaa Pyhtääläisten asioita. Menettely asiassa alensi valtuuston kumileimasimen asemaan halveksuen kuntalaisia, jotka ovat laillisissa vaaleissa antaneet äänensä toivoen jokaisen kuntalaisen äänen tuntuvan päätöksenteossa. Pekka Heinonen on nyt ilmoittanut loukkaantuneensa tavasta, jolla häntä kohdeltiin. Omalta osaltani totean, että jos johtaja ei kestä normaalia rehellistä päätäntää, ei hän olisi ollut sovelias tehtäväänsä. Hakumenettelyn viimeinen osio osoitti toimivuutensa ja karsi jyvän akanoista.