Työturvallisuus pelastussukelluksessa

Kari Rajamäen aikoinaan asettama työryhmä valmisteli ja teki ehdotuksen työturvallisuuden parantamiseksi pelastustoiminnassa. Suomen palomiesliitto SPAL, oli myös edustajan työryhmässä. Työ rajattiin koskemaan savu-, kemikaali- ja pelastussukellusta ja pintapelastusta huolimatta siitä, että näistä on ollut olemassa ohje ja vakiintuneet työtavat kentällä. Sinäsnä hyvä tavoite oli tehdä yksi ohje, joka olisi sitten helppo löytää. SPAL:n tavoitteena oli saada ohjeeseen laaja palomiesten ja pelastettavien turvallisuutta parantava näkökulma. Ohjeeseen haluttiin kirjata fyysisen kunnon testausta koskevat lainsäädännöt ja hyväksi havaitut käytännöt. Nämä ovat muilla aloilla osana käytäntöjä, mutta pelastusalalta ne jäivät uupumaan. Lisäksi tavoitteena oli korjata tiedossa olleet työturvallisuus puutteet ja riskit. SPAL:n tavoitteet valuivat kuitenkin hiekkaan. Työryhmä teki aloitteita kentällä tunnetuiden riskien poistamisesta, mm savusukellus vahvuuksiin haluttiin korjausta. Tärkeät parannusesitykset kuitenkin laimennettiin kompromissiohjeeksi pelastusosaston johtoryhmässä. Perusteluna oli uskomattomasti se, että uusi ohje vastaa paremmin todellisuutta. Eli hyväksyy olemassa olevat ja tiedostetut turvallisuuspuutteet. Nimenomaan ne puutteet, joita haluttiin korjata. Uusi ohje vähentää esim palavasta rakennuksesta pelastavien savusukeltajien määrän neljästä kahteen, lisäksi suojaparilta ei enää vaadittaisi fyysisen toimintakyvyn mittausta. Jos pelätään savusukeltajien loppumista, niin poistetaan kaikki vaatimukset sitten kerralla. Höllentämisen perusteena ei voi olla se, että huoneistopaloa pidetään selkeänä ja yksinkertaisena tehtävänä. Asuinhuoneistossakin voi tulla eteen yllättäviä tilanteita. Miten tämä voi parantaa palomiesten tai pelastettavien turvallisuutta?. Miten uusiohjeistus tukee turvavallisuusvisiota olla johtava alan maa euroopassa?. Ei mitenkään. Sen sijaan palokunnan yksikönjohtajille asetetaan lisää vaatimuksia ja vastuuta. Työryhmä ei myöskään esittänyt parannuksia palomiesten eläkeikä kysymyksissä. Jotkut tahot ovat jopa kritisoineet eläkeiän alennus vaateita. Tähän vain sopii todeta, että ikä verottaa väkisinkin suorituskykyä, vaarantaen työturvallisuutta olennaisesti. Palomiehilläkin on oikeus työturvallisuuteen vaativassa ammatissaan.