Suomi on puolustamisen arvoinen maa!

 

 Vihreiden mielestä suomen on aika siirtyä valikoivaan asevelvollisuuteen ja edelleen vapaaehtoiseen palvelukseen, jonka muodostaisi pieni ammattiryhmä. Kokonaisuudessaan esitys kuvastaa hyvin vihreää ajattelua, jossa joku muu saa puolustaa, kunhan en vain minä tai joku muu saa tehdä työt, niin minä nautin kansalaispalkkaa.

 Puolustusvoimat suojaa Suomen koskemattomuutta ja siltä edellytetään kaikissa tilanteissa aluevalvontaa ja kykyä koskemattomuuden ja itsenäisyyden puolustamiseen. Tinkimätön tehtävä on kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen. Uskottavalla puolustuspolitiikkalla maahamme hyökkääminen tai alueemme hyväksikäyttö tulee kaikin tavoin kannattamattomaksi. Puolustusvoimien olemassa olo estää ennalta sotilaallisen voiman käytöllä uhkaamista ja maamme joutumista sotilaallisten toimien kohteeksi.

Ainakin viimeksi uutisia kuunnellessani, ei maailmassa pyrkimykset vaikuttaa suvereenien valtioiden asioihin vaikka kovallakin kädellä ole mihinkään kadonnut. Meillä on onni elää rauhan aikaa, mutta vaarallisin tunne jolla itseään voi pettää on turvallisuuden tunne. Me emme voi tietää mihin maailma kulkee. Armeijalla on merkittäviä tehtäviä ilman sotatilaakin.

Puolustusvoimilta on mahdollista saada virka-apua yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi.  Puolustusvoimat voivat osallistua pelastustoimintaan antamalla käytettäväksi kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja. Apua voidaan antaa paitsi kotimaassa, niin myös ulkomailla apua luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai vastaavan tapahtuman johdosta. Ilmastonmuutoksen myötä näihinkin on varauduttava. Ilmastonmuutoksen on ennakoitu aiheuttavan myös pakolaisvaelluksia ja puhtaan veden vähetessä muita yhteenottoja. On hyvä, että olemme valmiita aloittamaan reserviin pohjautuvan jatkokoulutuksen, jos tilanne niin vaatii.

Suomen tulee ylläpitää laaja, koulutettuun reserviin perustuva uskottava puolustus.

Asevelvollisuus aika on elämään kouluttavaa aikaa asekoulutuksen lisäksi. Nuoren on hyvä oppia, että yhteiskunnassa on rajat, järjestys ja velvollisuudet. Rintamaveteraanit ja kotijoukot lunastivat meille taistellen ja jälleen rakentaen oikeuden elää itsenäisenä kansakunta muiden joukossa. Sen puolustaminen on paitsi velvollisuus, niin myös oikeus. Sitä tulee arvostaa, vaalia ja kehittää.

 Asepalveluksen jokainen kokee aikanaan tavallaan, mutta reservissä vuosien karttuessa alkaa saatua koulutusta arvostamaan vuosi vuodelta enemmän.