Eläkeläisistä köyhälistöä

Suomessa on reilu miljoona eläkeläistä, joista 100 000 kansaneläkkeellä. Työeläke oli sidottu palkkakehitykseen, joka turvasi ostovoiman säilymistä, kunnes keksittiin ns. taitettu indeksi. Palkkojen kehitys on huomioitu vain 20 % lla ja ostovoima on laskenut. Päälle laitettiin vielä raippaa eläkkeiden pohjaosan poistolla, joka oli taannehtivalla lainsäädännöllä toteutettu ryöstö. Kun palkat taitetun indeksin voimassaoloaikana 1996-2007 ovat nousseet 52 %, on työeläkkeet nousseet 22 %. Eläkkeitä myös verotetaan ankarasti.

Jos henkilö eläköityi 1996 ja eläke oli palkasta 60%, niin tänä vuonna se oli 48 % saman ammatin ja palkan nykyarvosta, vuoden lopulla se on enää 45 prosenttia ja 20 vuotta eläkkeellä pudottaa eläkkeen n. 35 % tuntumaan. Tilanne heikkenee mitä kauemmin on eläkkeellä tai jos eläkkeen lähtötaso on alempi, yleensä vain 50 % palkasta.

Nykyinen taitettu indeksi tulee korvata sataprosenttisella palkkaindeksillä. Rahaa korjaukseen olisi, vaikka työmarkkinaosapuolet, eläkeyhtiöt, Eläketurvakeskus, TELA ja päättäjät muuta väittävät. Kuluneiden 13 vuoden aikana varat ovat jopa kolminkertaistuneet. Rahat on kerätty tel-maksuilla ja sijoitettujen varojen tuotoilla. Työeläkevarat ovat eläkkeitä varten eikä varoja saa käyttää työmarkkinaosapuolten ja eläkeyhtiöiden vallankäyttöön ja huippupalkkoihin. Esitetty korjaus lohkaisisi työeläkevaroista tämän vuoden tasolla vajaat 400 miljoonaa euroa/v, mikä on 0,4 prosenttia varojen nykyarvosta.

Eläkepommia odotellessa, pitäisi ehdottomasti asettaa riippumaton työryhmä selvittämään miten n. 130 mrd euron arvoista eläkepottia käytetään kestävästi ja oikeudenmukaisesti. Sama työryhmä voisi pohtia myös ns ökyeläke leikkuria. Yleensä vähävaraisia koskevia leikkureita perustellaan oikeudenmukaisuudella, niin käyköön se perusteeksi tässäkin leikkurissa. Kyllä eläke saa olla isokin, mutta tolkku se pitää olla rikkaallakin.

Huomionarvoista on myös pyrkimykset jatkaa työuria ja siirtää eläke tavoittamattomiin. Epäilen, että tässä tulee muodostettua uusi ryhmä köyhiä, jotka työnantajat siivoavat pois listoiltaan ennen virallista eläkeikää. Usealla 57 vuotiaalla on jo kova kohtalo joutua työttömyysputkeen ja lisäpäiville, menettäen ne viimeisten työvuosien eläkekarttumat. Vaikka sitä työhalua olisi ollut. Keskusteluissa on muistettu syyttää, että meillä ei olisi työhalua, mutta keskusteluun ei ole noussut työnantajien vastuu pitää ihmisiä työssä. Kokonaisuutena se maksaa suomalaiselle yhteiskunnalla 4-5 mrd euroa vuodessa. Työllä asiaa ei ole yritetty ratkaista, ainoastaan veroruuvia tiukkaamalla huoltosuhteen jatkuvasti heiketessä