Pyhtään huumeongelma

Päihteiden käyttö on yleistynyt nuorten keskuudessa, yhä nuoremmissa ikäryhmissä. Päihteiden käyttö on yhteydessä monenlaiseen riskikäyttäytymiseen, sekä mielenterveysongelmiin. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu päihdeongelmia noin 5 %:lla nuorista. Valtakunnallisten tutkimuksien mukaan Peruskoulun 8-luokkalaisista 7%, 9-luokkalaisista 9%, lukiolaisista 14%, ammattikoululaisista 20% ja lukiotaustaisista nuorista aikuisista 30% on kokeillut huumeita, aineiden kokeilu ja käyttö on yleistynyt kaikkein eniten 14-16-vuotiaiden keskuudessa. Pyhtääkään ei nuku asiassa ruususen unta.

Pyhtäälläkin on orastava ongelma koskien nuorten päihteidenkäyttöä, mukaan on tullut kovempia aineita. Varsinkin vanhempien on yhdessä koulun kanssa otettava asioissa aktiivinen rooli ja myös kunnan virkamiesten on yhdessä päättäjien kanssa ryhdyttävä toimiin. Laajenevaa ongelmaa on vaikeaa saada kuriin,varhaisenpuuttumisen malli ei saa jäädä vain pöytälaatikkofilosofiaksi. Kriisitilanteen alkuvaiheessa on vielä paljon mahdollisuuksia saada tukea ja löytää ratkaisuja. Nuoret tarvitsevat nyt meitä. Vastuu on yhteinen. Yhden perheenjäsenen ongelmat voivat ajaa koko perheen ylipääsemättömiin ongelmiin.

Pyhtäällä on jo jonkin aikaa liikkunut huhuja, että Huutjärven koulun ympäristössä ja Kirkonkylän ABC:n tiloissa ja pihalla tapahtuu joko huumeiden tai lääkkeiden kauppaa. Aineita on myyty jo yläasteikäisillekin. Pyhtäällä on huomattu alueilla kiertelevän pieniä ryhmiä, joilta näyttää tapahtuvan jonkinlaista taskunpohja jakelua. Asiasta on oltava paitsi huolissaan, niin täytyy myös toimia, huhut eivät ole olleet perättömiä.  On aihetta epäillä, että Kotkalaisen lääkärin määräämiä lääkeaineita on joutunut jakeluun myös Pyhtäällä. Turvalan huumemurhien uhreilla on taustaa pyhtäältä, kuten henkirikoksen tekijälläkin. Siltakylän apteekkimurto on ilmeisesti osa samaa vyyhteä.

Valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä pelkkä lääkkeiden päihdekäyttö oli  vähäistä, mutta alkoholin kanssa lääkkeitä oli ottanut vähintään kerran 16% 8-luokkalaisista ja 20% 9-luokkalaisista tytöistä, ja 7-8% samanikäisistä pojista. Lääkkeiden päihdekäyttö on joka puolella Suomea yhtä yleistä. Tietoja voidaan käyttää oman tilanteemme arviointiin. Ongelmiin on puututtava ajoissa ja samalla on luotava päättäjien – koulun / nuorisotoimen- terveydenhuollon ja vanhempien välinen akseli, joka toimii myös ennaltaehkäisevästi. Nuoret on saatava myös itse mukaan. Ongelmien syntyjuurilla työ on paitsi tehokkaampaa, niin myös halvempaa.

Tiedossa on useita riskitekijöitä, jotka voivat altistaa ongelmille; perhe- ja ympäristötekijät, traumaattiset kokemukset, oppimisvaikeudet jne. Onneksi on olemassa myös suojaavia tekijöitä; vahva vanhemmuus, harrastuksien mukanaan tuoma kaveripiiri, yhteisöllisyys, koulumenestys ja muu sosiaalinen tuki. Pyhtäälläkin on aihetta keskittyä miettimään näiden eri tekijöiden merkitystä elämäämme.