Naton osaamiskeskus on saatava Suomeen!

Maamme nytkähti viimein Nato-tielle, kiitos naapurimme hyökkäyssodan. Jäsenyyden hakemisen alkutaipaleelta saakka hehkutettiin mahdollisuuksia myös taloudellisella saralla. Maallamme nähtiin olevan vahvaa osaamista kaikenlaisessa teknologiassa ja kehittämisessä, joita joudutaan hyödyntämään nykyaikaisessa sodassa ja puolustautumisessa. Nämä teknologiat ovat yleensä hyvin kalliita ja siten varsin tuottoisia vientihankkeita. Erilaisiin ohjelmiin ja hankintoihin pääseminen ei ole helppoa. Siviilipuolella on osaamista, mutta vaikea saada itseään läpi.

Yhtenä hankkeena mainittiin Naton osaamiskeskus, jota haettaisiin suomeen mahdollisimman painokkaasti. Suomesta on viety avaruusteknologiaa, joten maamme ei ole ihan tuntematon korkeassakin tekniikassa. Nato antaa mahdollisuuden maailman suurimpiin puolustusteollisuuden hankintoihin. Poliittista intoa osaamiskeskuksen hakemiseen oli, mutta nyt näyttää siltä, että Puolustusvoimat eivät tunnista mahdollisuutta. Perusteena on, ettei keskus hyödytä maanpuolustusta.

Näkemys ei ole tätä päivää. Maanpuolustus on myös taloudellista selviytymistä. Puolustautuminen ja varustautuminen on kallista ja jos sen rahoittamiseen avautuu ovia, on ne käytettävä. Toisekseen alaan liittyvän osaamisen ja tuotannon luulisi tukevan vahvalla panoksella varsinkin maanpuolustusta ja puolustushaaraan liittyvää omaa osaamista tuotannon ohella. Suomessa on karistettava tämä näkemys ja edettävä vahvasti hallitusohjelman viitoittamalla tiellä. Sen mukaan hallitus tavoittelee Naton toimintoja, esimerkiksi osaamiskeskuksen sijoittamista Suomeen. Pelkkä alaesikunta on sotaherrojen shakkipeliä.