Kunnanjohtajan valintamenettely 16.12.10

PS valtuustoryhmä on pettynyt tapaan, jolla valtuustoryhmät ohitettiin muodostettaessa kunnanjohtajan valintaa varten perustettu työryhmä. Jokaisesta ryhmästä olisi tullut olla edustus. Pohja epädemokraattiselle menettelylle  luotiin hallituksen taholta jo sivuutettaessa väliaikainen työryhmä, joka oli perustettu valtuuston tahdosta Olli Ikosen irtisanomiseksi.

 

Valtuustolle ei ole annettu minkäälaista tilaisuutta perehtyä valittuihin kunnanjohtajakanditaatteihin. NYT KH:n päätös oli valtuuston esityslistassa joka tuli JO viime viikolla  JA , KH:n kokous oli vasta hieman ennen valtuuston kokousta, joka muka päättää valinnasta. Tämäkö on tapa, joka katsotaan soveliaaksi kun ollaan valitsemassa kunnalle johtajaa, jonka tulisi edustaa kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti, ei pelkästään tiettyjen ryhmien etuja.

 

PS valtuustoryhmä olisi toivonut edes epävirallista tilaisuutta, jossa olisi voitu keskustella hakijoiden intresseistä ja tutustua heihin, joukossa olisi pitänyt olla myös nainen, kun kerran hakijoiden joukossa ainakin yksi kokenut kanditaatti oli, sen sijaan on valittu kaksi henkilöä varmaan jatkoon, joista kumpikaan ei ole edes itsenäisesti hakenut avoinna olevaa virkaa, vaan heidät on kutsuttu hakijaksi. Kenen taskussa sellainen johto istuu? Samalla sivuutetaan se seikka, että varalla olevaa henkilöä ei ole nähty kertaakaan, vai onko valittu ykkösehdokas saavuttanut haavoittumattomuuden ja kuolemattomuuden tilan?

 

Alkeellisin moraali olisi edellyttänyt valtuustoa kunnioittavampaa tapaa, joka muualla suomessa vielä tunnetaan. Sovelias menettely oli voinut olla seuraava:

 

- työryhmä olisi valittu alunpitäen demokraattisesti

- työryhmä olisi perustellut ehdotuksensa ensin  valtuutetuille

- osa ehdokkaista olisi ollut valtuutettujen tutustuttavana

- valtuustoryhmät olisi käsitelleet asiaa harkiten ajan kanssa

- KH olisi kokoontunut päättämään asiasta vasta näiden tapaamisten jälkeen, jonka jälkeen asia olisi tullut valtuustolle.

 

PS ryhmä ei ota suuremmin kantaa vielä siihen, mikä on ehdokkaiden paremmuusjärjestys tai kyky/halu hoitaa Pyhtääläisten asioita. Menettely asiassa alentaa valtuuston kumileimasimen asemaan halveksuen kuntalaisia, jotka ovat laillisissa vaaleissa antaneet äänensä toivoen jokaisen kuntalaisen äänen tuntuvan päätöksenteossa.