TALOUSARVIO 2011

Kunnan kustannuskehitys on kasvanut paljon. Jatkuva säästäminen on tuonut paineita ja silti kustannusten kasvu on ollut 8%, joillakin osastoilla jopa 13%. Voidaan todeta, että kunnallinen sektori ei voi enää paisua, vaan on mietittävä mikä on oikeasti tärkeää ja mihin on varaa, veroruuvia ei voi kiristää, eikä jatkuva juustohöylä ole kestävää politiikkaa. Kunnan henkilöstöltä odotetaan huolellisuutta ja kustannustietoisuutta verorahojen käytössä edelleenkin.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä edelleen sosiaali- ja terveysmenoihin mm. Erikoissairaanhoitoon menee 5,6 milj.€. Ennaltaehkäisevään terveyden huoltoon tulee panostaa lisää. On kiinnitettävä huomiota kustannusten hallintaan ja mietittävä päätöksien pitkäaikaisvaikutuksia .

Edelleen ostopalveluiden momenttiin on kiinnitettävä huomiota. Pelkästään sosiaali- ja terveyslautakunnan alle on budjetoitu 10,7 milj.€ ostopalveluita vuodelle 2011. Koska ostopalvelu sisältää aina tuottajan katteen, on aina harkittava parhainta mahdollista toteutustapaa, veronmaksajien piikki ei ole pohjaton.

Erityistä huomiota olemme kiinittäneet investoinneissa Munapirtin JV putkien aiheuttamaan 3 milj€ kuluun, siihen ei ole tarvetta, eikä varoja. Edelleen kunnassa tehtiin kuljetusselvitys, joka maksoi 8000€, mutta ei aiheuttanut suuria toimia, herää kysymys oliko luettava liian katkeraa kalkkia hyväksyttäväksi?

Kunnassa tehtiin myös lapsien ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jokainen ryhmä voi tahollaan pohtia näkyykö se toiminnassamme riittävästi?

Kunnassa on jatkuvasti noin 40 pitkäaikaistyötöntä, heidän asiaansa ei saa unohtaa huolimatta siitä, että kysymys on varmasti kiperä. Alueellinen lämpölaitos tarvitsee myös huomiota, ei riitä, että se on rakennettu, vaan poliittisilla päätöksillä on tuettava liittymien muodostumista muihinkin, kuin kunnallisiin rakennuksiin.

Kunnan ainoan merkittävän maakuntaan näkyvän tapahtuman Saaristomarkkinoiden säilyttäminen on PS ryhmän mielestä onnistunut.