Asiakirjan virheellinen lainaaminen

 

Pyhtään kunnanhallitus

49220 Siltakylä 

 

Pyhtään kunnanhallituksen kokouksessa 22.6.2009 pykälä 204 Tehostetun asumispalvelun hankkiminen. Hallintojohtaja toteaa että valtuusto päätti 15.9.2008 pykälä 58 seuraavaa (ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta pykälä 204 Hallintojohtaja:)

”Liite 61
Hallintojohtaja:

Valtuusto päätti 15.9.2008 § 58, että kunta hankkii tehostettua asumispalvelua ostopalveluna siten, että palvelu toimitetaan kokonaispakettina, johon kuuluu sekä rakennus että palvelutuotanto. Ostettavan palvelun laajuus oli 30 asiakaspaikkaa. Kunnanhallitus on 25.5.2009 § 171 osoittanut palvelutuotantoa varten rakennettavalle rakennukselle tontin kirjaston läheisyydestä. ”

 

Hallintojohtajan lainaus ei ole valtuuston päätöksen mukainen. Valtuusto päätti 15.9.2008

hyväksyä vaihtoehto D:n joka on kirjattu pöytäkirjaan seuraavasti ( ote valtuuston pöytäkirjasta15.9.2008 pykälä 58)

 

D) palvelukokonaisuus kilpailutetaan siten, että palvelun tuottaja järjestää palvelun hankkimissaan tiloissa Pyhtäällä. Vaihtoehtoja esitellään kokouksessa tarkemmin.

Valtuuston päätös vaihtoehto D. ei edellytä mitään rakentamista palvelun tarjoajilta. Hallintojohtaja on vapaasti yhdistellyt valtuuston esityslistalla olleita vaihtoehtoja. Hyvä hallintotapa edellyttää että päätöksiä lainataan niin kuin päätös on kirjattu. Valtuuston päätöksen voi muuttaa vain valtuusto itse.

 

Esitämme että kunnanhallitus toteuttaa kilpailuttamisen, valtuuston todellisen päätöksen mukaisesti

          

Huutjärvellä  maanantai, 17. elokuuta 2009      

 

Pyhtään Vihreät

Pyhtään Perussuomalaiset

Pyhtään Sitoutumattomat